Σε τροχιά νέας υποβάθμισης βάζει την Κύπρο και πέντε άλλες χώρες ο οίκος Fitch, παρά τα μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης που ψηφίστηκαν προχθές από την Κυπριακή Βουλή και παρά τις περικοπές στον προϋπολογισμό που ψηφίστηκε απόψε.

Η αιτία αυτή τη φορά είναι οι ανεξέλεγκτες διαστάσεις που έχει λάβει η κρίση χρέους στην ευρωζώνη. Ο Fitch εκτιμά ότι μια ολοκληρωμένη λύση της κρίσης είναι τεχνικά και πολιτικά ανέφικτή, δημιουργώντας επιπρόσθετους κινδύνους για τις υπό εξέταση χώρες. Η Κύπρος έχει διαβάθμιση ΒΒΒ και βρίσκεται δύο βαθμίδες πριν το junk. Ο οίκος Fitch αναφέρει ότι η υποβάθμιση θα είναι μίας ή δύο βαθμίδων.

Σε ανακοίνωση του το Κυπριακό Υπουργείο Οικονομικών αναφέρει τα εξής:

«Στις 14 Δεκεμβρίου 2011, η Βουλή των Αντιπροσώπων υπερψήφισε όλα τα μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης που υπέβαλε η Κυβέρνηση. Με αυτά τα αποφασιστικά μέτρα αναμένεται κατακόρυφη μείωση του ποσοστού δημοσιονομικού ελλείμματος ως προς το ΑΕΠ που θα υπερακοντίσει τους αρχικούς στόχους.

Σήμερα, 16 Δεκεμβρίου 2011, υπερψηφίζεται ο κρατικός προϋπολογισμός. Παρόλο που ο προϋπολογισμός όπως κατατέθηκε από την Κυβέρνηση είναι ο πιο σφικτός προϋπολογισμός κατά τα τελευταία 35 χρόνια, η Βουλή ψήφισε τροπολογίες για περαιτέρω περικοπές δαπανών, μειώνοντας ακόμη περισσότερο το δημοσιονομικό έλλειμμα για το 2012. Κατά συνέπεια οι χρηματοδοτικές ανάγκες για το 2012 θα περιοριστούν».

Με βάση τα πιο πάνω δεν φαίνεται να υφίστανται στο παρόν στάδιο, σοβαροί λόγοι που να προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία για την Κύπρο, καταλήγει η ανακοίνωση.