Η Κομισιόν ζήτησε την Τετάρτη από την Ελλάδα να αλλάξει το νόμο για τον επαναπατρισμό κεφαλαίων, με το επιχείρημα ότι δημιουργεί διακρίσεις εις βάρος των κεφαλαίων που διατηρούνται σε καταθέσεις του εξωτερικού.

Βάσει του επίμαχου νόμου, φορολογούμενοι που δηλώνουν εκούσια και επαναπατρίζουν τα κεφάλαια που διατηρούσαν εκτός Ελλάδος φορολογούνται με χαμηλότερο συντελεστή απ' αυτά που παραμένουν στο εξωτερικό.

Οι φορολογούμενοι που μεταφέρουν τα κεφάλαια σε τραπεζικό λογαριασμό εντός Ελλάδας για τουλάχιστον ένα χρόνο θα καταβάλουν φόρο 5%.

Αντίθετα, στα δηλωμένα κεφάλαια σε καταθέσεις εξωτερικού επιβάλλεται φορολογικός συντελεστής 8%.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι εν λόγω διατάξεις διακριτικής μεταχείρισης δεν συμβιβάζονται με την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και με την ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων, που προβλέπονται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Το αίτημα διατυπώνεται υπό τη μορφή «αιτιολογημένης γνώμης» και εάν η Κομισιόν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση από την Ελλάδα εντός δύο μηνών, μπορεί να παραπέμψει τη χώρα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Σημειώνεται ότι το μέτρο εφαρμόστηκε το 2010, σε μία προσπάθεια του οικονομικού επιτελεάιου της κυβέρνησης να αυξήσει τα δημόσια έσοδα, ωστόσο δεν απέφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Αντίστοιχα προβλήματα υπήρχαν και στο νόμο για τον επαναπατρισμό κεφαλαίων (πολύτιμων λίθων και πολύτιμων μετάλλων) που είχε υιοθετήσει η κυβέρνηση της ΝΔ το Νοέμβριο του 2004 και ο οποίος είχε επίσης πενιχρά αποτελέσματα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε αντιρρήσεις τόσο για τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ως προς τον επαναπατρισμό κεφαλαίων όσο και για το περιεχόμενό τους «αυτό καθαυτό» διότι, όπως είχε πει, συνιστούν νόθευση του ελεύθερου ανταγωνισμού και διακριτική μεταχείριση υπέρ εκείνων που προβαίνουν σε επαναπατρισμό κεφαλαίων, πολύτιμων λίθων και πολύτιμων μετάλλων.

in.gr