"Το σχέδιο του νέου επενδυτικού νόμου έχει ψηφιστεί από τη Βουλή και ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία μέχρι τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως προκειμένου να αποτελέσει το νέο βασικό καθεστώς κινήτρων προς τις ιδιωτικές επενδύσεις''.

Αυτά απάντησε μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ.Παναγιώτης Ρήγας στον βουλευτή ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου κ.Μανόλη Στρατάκη ο οποίος είχε καταθέσει αναφορά σχετικά με το αίτημα της Ένωσης Επιχειρηματιών Ενοικιαζόμενων Διαμερισμάτων-Δωματίων Νομού Ηρακλείου "Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ" για ένταξή τους στον πρόσφατο επενδυτικό νόμο.

Στο πλαίσιο αυτό αποκτά πρόσθετη σημασία ο πολυδιάστατος προσανατολισμός του νέου καθεστώτος κινήτρων, καθόσον αφορά μεγάλο εύρος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, στις οποίες ιδιάζουσα θέση κατέχουν όσες περιλαμβάνονται στον τομέα τουρισμού πχ ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων που μετά και την αποδοχή κατά την κοινοβουλευτική διαδικασία αιτήματος για την ένταξη στον επενδυτικό νόμο και των μικρών τουριστικών μονάδων, θα αφορούν και αυτές που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε τριών (3*) αστέρων, μετατροπή παραδοσιακών κτισμάτων σε ξενοδοχεία τουλάχιστον τριών (3*) αστέρων, ειδικές μορφές τουρισμού όπως η δημιουργία συνεδριακών κέντρων, η αξιοποίηση ιαματικών πηγών, θεματικά πάρκα κλπ.

Τέλος όσον αφορά ειδικότερες κατηγορίες τουρισμού, όπως του κλάδου των ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων και δωματίων, οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν και στους προϊσχύοντες επενδυτικούς νόμους (3299/2004, 2601/98), θα υπάρξει δυνατότητα εξέτασής τους στα προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).