Η Διοίκηση του Περιφερειακού Τμήματος Δυτικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος στηρίζει την προσπάθεια της Διοίκησης του ΤΕΙ Κρήτης και δηλώνει άμεσα την συμπαράσταση της με σκοπό την ανάκληση της απόφασης του Υπουργείου Παιδείας για κατάργηση του τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κρήτης.

Η οικονομική δραστηριότητα της Κρήτης βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην βιομηχανία του τουρισμού και συνεπώς κρίνεται άδικο και εξαιρετικά ζημιογόνο για την Κρητική οικονομία η κατάργηση του τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Σίγουρα τα κριτήρια βιωσιμότητας του τμήματος που έχει θέσει το Υπουργείο είναι προς συζήτηση και προσεκτική ανάγνωση, αλλά η παροχή των συγκεκριμένων τουριστικών σπουδών σε σπουδαστές και μελλοντικά στελέχη της βιομηχανίας του τουρισμού αποτελούν τη βάση για θωράκιση του πολυσυζητημένου ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Θα ήταν σκόπιμο από την πλευρά του Υπουργείου η αναθεώρηση της συγκεκριμένης απόφασης και ο σχεδιασμός των τουριστικών σπουδών ανά την επικράτεια σε μία πιο οικονομοτεχνική βάση με παράλληλη ανάδειξη των ωφελειών από την οργάνωση τουριστικών σπουδών σε καθαρά τουριστικές περιοχές.