Αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου κατά 17,74% από 1η Ιανουαρίου του 2012 ζητά η κρατική εταιρεία φυσικού αερίου της Βουλγαρίας Bulgargaz. Βάσει της πρότασης, που εστάλη στην Επιτροπή Ενέργειας και Διαχείρισης Υδάτων, η προτεινόμενη τιμή για το φυσικό αέριο το πρώτο τρίμηνο του 2012 είναι 699,82 λέβα ανά 1.000 κυβικά μέτρα, εξαιρουμένου του ΦΠΑ.

Η Bulgargaz επιδιώκει αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου, αφενός λόγω της αναμενόμενης μείωσης της ζήτησης, αφετέρου εξαιτίας της υψηλότερης αναλογίας δολαρίου/λέβα.


zougla.gr