Άγνωστο παραμένει το τι θα γίνει μετά τις γιορτές αναφορικά με τις μεταφορές των μαθητών στα σχολεία.

Ήδη ο Δήμος Βιάννου σε επιστολή του προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον ενημερώνει πως το ΚΤΕΛ Ηρακλείου- Λασιθίου, όχι μόνο δεν κατέθεσε προσφορά στον διαγωνισμό ο οποίος κηρύχτηκε άγονος, αλλά δνε προσήλθε ούτε στην διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης.

Αναλυτικά στην επιστολή του Δήμου Βιάννου αναφέρονται τα εξής :

"Κατόπιν της ολοκλήρωσης της επαναληπτικής διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού για τη «Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Βιάννου για το σχολικό έτος 2011-2012» και αφού δεν προσήλθε κανένας ενδιαφερόμενος να υποβάλλει προσφορά, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βιάννου, με την υπ’αριθμ. 274/2011 Απόφαση της κήρυξε άγονο τον διαγωνισμό.

Επίσης, ενέκρινε την διενέργεια της ανάθεσης κατόπιν διαπραγμάτευσης, με ανάλογη εφαρμογή των αντίστοιχων διατάξεων του άρθρου 25 του ΠΔ/τος 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α’).

Στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, για τα δρομολόγια που εξυπηρετούνται με τα λεωφορεία των 52 θέσεων, το ΚΤΕΛ Ηρακλείου-Λασιθίου δεν προσήλθε.

Τα συγκεκριμένα δρομολόγια δεν δύναται να εξυπηρετηθούν από οποιουδήποτε άλλου τύπου συγκοινωνία, δεδομένου ότι δεν υπάρχει.

Όπως και εσείς καταλαβαίνετε, η διαδικασία για τη μεταφορά των μαθητών από 1/1/2012 δεν μπορεί να γίνει δεδομένου ότι και ο Δήμος Βιάννου δεν διαθέτει τα απαιτούμενα μεταφορικά μέσα.

Στα πλαίσια αυτά σας καλούμε να δώσετε παράταση της σύμβασης (που λήγει 31/12/2011) για τη μεταφορά των μαθητών έως τη λήξη του σχολικού έτους προκειμένου να μην δημιουργηθεί πρόβλημα και να εξακολουθήσουν οι μαθητές να μεταφέρονται στα σχολεία τους.

Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας."