ΑΛΗΘΕΙΑ

Το μέλι μπορεί να περιέχει σπόρια του κλωστηριδίου (clostridium botulinum), το οποίο ενδέχεται να προκαλέσει μια σοβαρή νευρολογικής φύσεως ασθένεια, την αλλαντίαση σε παιδιά μικρότερα του ενός έτους, τα οποία δεν διαθέτουν ακόμα ώριμο γαστρεντερικό σύστημα.

Η μικροβιακή χλωρίδα που αναπτύσσεται στο έντερο των βρεφών μετά το πρώτο έτος αποτρέπει τη βλάστηση των σπορίων και την εκδήλωση της ασθένειας. Γι’ αυτό και η εισαγωγή του μελιού στην παιδική διατροφή είναι απαγορευτική πριν το πρώτο χρόνο.

Παγωμένου Ελευθερία 
Διαιτολόγος – Διατροφολόγος
Βιογραφικό σημείωμα