Την έγκριση πρόσληψης 58 ατόμων που θα στελεχώσουν τα 14 Συμβουλευτικά Κέντρα για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών στις 13 πόλεις - έδρες των Περιφερειών και στον Πειραιά, ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων.

Όπως αναφέρει η Γ.Γ. Ισότητας, σε πρώτη φάση θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες (isotita.gr, kethi.gr, eyeisotita.gr) στις 22/12/2011 και θα δημοσιευθεί στις τοπικές εφημερίδες στις 28/12/2011, η ανακοίνωση πρόσληψης του προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου μέσω ΑΣΕΠ, για τα Κέντρα στις πόλεις: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Πάτρα και Λαμία για τις ειδικότητες ψυχολόγου, κοινωνικού/ής λειτουργού, νομικού και διοικητικού προσωπικού.

Πιο συγκεκριμένα θα καλυφθούν οι παρακάτω 24 θέσεις εργασίας με συμβάσεις ορισμένου χρόνου:

Πόλη - Κοινωνικοί Λειτουργοί -Ψυχολόγοι- Νομικοί- Διοικητικό προσωπικό:

Αθήνα                 2                                2              1                  1

Ηράκλειο           1                                1              1                  1

Θεσσαλονίκη      2                                 2              1                  1

Λαμία                  1                                 1              1                  1

Πάτρα                  1                                 1              1                  1