Δύσκολη εκτιμά σε απάντηση του που διαβιβάστηκε προς τον Φραγκίσκο Παρασύρη, ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης, Κ Σ. Ξυνίδης, την παράταση αποπληρωμής των εγγυημένων από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ δανείων.

 Όπως ενημερώνει, απαντώντας σε σχετική ερώτηση 37 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ μεταξύ των οποίων και οι βουλευτής Ηρακλείου Φρ. Παρασύρης μέχρι σήμερα δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία ανάμεσα στα Τραπεζικά Ιδρύματα και την ΕΤΕΑΝ ΑΕ για το θέμα της παράτασης δανείων που δόθηκαν στο πλαίσιο των προγραμμάτων «Εγγύηση και Επιδότηση Δανείων Κεφαλαίου Κίνησης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», και στο πλαίσιο αυτό εκτιμά ότι με βάση τα σημερινά δεδομένα του τεχνικού μνημονίου διαφαίνεται δύσκολη η παράταση αποπληρωμής, λόγω του μεγάλου ύψους των υπολοίπων εγγυήσεων.

Ο κ. Ξυνίδης παραδέχεται ότι το Υπουργείο έχει δεχθεί αιτήματα τόσο από επαγγελματικούς φορείς όσο και από βουλευτές από τον Μάιο του 2010. Όπως όμως σημειώνει, προϋπόθεση για παράταση αποπληρωμής των εν λόγω εγγυημένων δανείων, είναι να υπάρξει συμφωνία των τραπεζικών ιδρυμάτων και της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ (νυν ΕΤΕΑΝ ΑΕ) προκειμένου να επέλθουν οι σχετικές τροποποιήσεις στις υφιστάμενες συμβάσεις, γεγονός που δεν έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα.

 Σε επόμενη φάση, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα μεταξύ της λήξης των δόσεων αποπληρωμής και της λήξης των ομολόγων που έχουν ήδη εκδοθεί από το ελληνικό Δημόσιο και που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των εγγυήσεων της Α' και Β' Φάσης των προγραμμάτων «Εγγύηση και Επιδότηση Δανείων Κεφαλαίου Κίνησης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων».

Στο έγγραφο του ο κ. Ξυνίδης σημειώνει επίσης ότι η παράταση των εγγυήσεων και της αποπληρωμής των δανείων των συγκεκριμένων προγραμμάτων θεωρείται ως νέα εγγύηση σύμφωνα με το ισχύον τεχνικό μνημόνιο και τις επιταγές του προγράμματος οικονομικής στήριξης της Ελλάδος και συνυπολογίζεται στο καθορισμένο για το σύνολο της χώρας μας ανώτατο όριο των νέων εγγυήσεων ύψους 1 δισ. ευρώ για το 2011.

«Επειδή τα υπόλοιπα των εγγυημένων δανείων της ΕΤΕΑΝ σήμερα (1,6 δισ. ευρώ) ξεπερνούν το ανώτατο όριο της χώρας μας, με τα ισχύοντα δεδομένα του μνημονίου και του οδηγού εφαρμογής των προγραμμάτων των εγγυημένων δανείων (Α΄και Β΄φάση), είναι δύσκολη η παράταση των εγγυημένων από την ΕΤΕΑΝ κεφαλαίων κίνησης στο σύνολό τους από 3 σε 6 χρόνια.

 Επομένως, με βάση τα σημερινά δεδομένα του τεχνικού μνημονίου διαφαίνεται δύσκολη η παράταση αποπληρωμής των εγγυημένων από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ δανείων, λόγω του μεγάλου ύψους των υπολοίπων εγγυήσεων», τονίζει και προσθέτει ότι «τα υπουργεία Ανάπτυξης και Οικονομικών έχουν ξεκινήσει εδώ και μήνες σχετικές διαβουλεύσεις με την Τρόικα, με σκοπό να τροποποιηθεί το κείμενο του τεχνικού μνημονίου που αφορά τις εγγυήσεις της ΕΤΕΑΝ, για να μπορέσει να συνεχίσει να χορηγεί εγγυήσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με νέα εγγυοδοτικά προϊόντα το 2012».

Ενημερώνει, εξάλλου, ότι «αναμένεται να ευοδωθεί σύντομα η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με σκοπό την παροχή εγγυήσεων 500 εκατομμυρίων ευρώ /ΕΣΠΑ στην εν λόγω τράπεζα, ώστε η τελευταία να χορηγήσει πολλαπλάσια κεφάλαια απευθείας στις ελληνικές τράπεζες, τα οποία θα διοχετευθούν στη συνέχεια για την κάλυψη των αναγκών ρευστότητας των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων».