Περιορίζεται τελικώς ο αριθμός όσων θα εξαιρεθούν ή θα πληρώσουν μειωμένο (0,5%) τέλος ακινήτων και ειδικότερα των μακροχρόνια ανέργων, των ανάπηρων και των πολύτεκνων, με τις ρυθμίσεις που ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, απαλλάσσονται πλήρως από το τέλος για την κατοικία στην οποία ιδιοκατοικούν οι μακροχρόνια άνεργοι και όσοι πήραν επίδομα ανεργίας τουλάχιστον τους έξι μήνες του έτους, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους την προηγούμενη χρονιά, απ' αυτήν της επιβολής του τέλους, ήταν χαμηλότερο από 12.000 ευρώ.

Το όριο αυτό αυξάνεται κατά 4.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο του μακροχρόνια ανέργου.

Μακροχρόνια άνεργοι, πολύτεκνοι και ανάπηροι επιβαρύνονται με τέλος από 3 έως 20 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, εφόσον έχουν ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας άνω των 150.000 ευρώ.

Το όριο αυτό αυξάνεται κατά 10.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο.

Ειδικά για τους πολύτεκνους, ο μειωμένος συντελεστής ισχύει και όταν ο κατά πλήρη κυριότητα ή συγκυριότητα ή επικαρπωτής της κύριας ιδιοκατοικούμενης κατοικίας είναι ένα ή περισσότερα από τα προστατευόμενα τέκνα, λόγω θανάτου του ενός εκ των γονέων τους.

Το ίδιο συμβαίνει αν το ιδιοκατοικούμενο ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή με τιμή ζώνης άνω των 3.000 ευρώ, καθώς και αν έχει επιφάνεια πάνω από 120 τ.μ.

Το όριο αυτό να αυξάνεται κατά 20 τετραγωνικά μέτρα για κάθε προστατευόμενο μέλος.

Συνεπώς, όσοι έμειναν άνεργοι και λαμβάνουν επίδομα τους τελευταίους πέντε μήνες θα πληρώσουν το κανονικό τέλος, ενώ το ίδιο θα πληρώσουν και οι μακροχρόνια άνεργοι αν για παράδειγμα διαθέτουν ένα σπίτι 70-90 τ.μ. σε μία περιοχή με «μεσαίες» τιμές.

Πολύτεκνοι και ανάπηροι καταβάλλουν το μειωμένο τέλος για την ιδιοκατοικούμενη κατοικία τους, εφόσον το οικογενειακό τους εισόδημα κατά το προηγούμενο έτος του έτους επιβολής του τέλους δεν ξεπερνά τα 30.000 ευρώ.

Για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές χωρίς αντικειμενικό σύστημα τιμών το τέλος είναι 3 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

in.gr