Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων , ως αρμόδια αρχή για τον έλεγχο των τροφίμων ζωικής προέλευσης, ανακοινώνει στο καταναλωτικό κοινό των Χανίων τα παρακάτω προκειμένου να διασφαλιστεί τόσο η αγορά ποιοτικών προϊόντων ζωικής προέλευσης όσο και να προστατευτεί η υγεία του κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

1. «Επισήμανση – σφράγιση» κρέατος

• Τα ζώα που έχουν γεννηθεί και σφαγεί στην Ελλάδα φέρουν υποχρεωτικά σφραγίδες καταλληλότητας, με αναφορά στο κωδικό του εγκεκριμένου σφαγείου και με χρώμα λαμπρό κυανό (τυρκουάζ) καθώς και παραλληλόγραμμη σφραγίδα με την ένδειξη «ΕΛΛΑΣ»
• Τα ζώα Κοινοτικής προέλευσης φέρουν ωοειδή σφραγίδα σήμανσης – καταλληλότητας χρώματος τυρκουάζ καθώς και παραλληλόγραμμη σφραγίδα της χώρας προέλευσης (π. χ. Γαλλία, Γερμανία κ. λ. π.) στο ίδιο χρώμα.
• Τα ζώα που προέρχονται από Τρίτες Χώρες, φέρουν σφραγίδα καταλληλότητας χρώματος καστανού και ξεχωριστή σφραγίδα χώρας προέλευσης τρίτης χώρας, σχήματος ορθογωνίου παραλληλογράμμου και του ίδιου χρώματος.
• Γενικά τα νωπά κρέατα πρέπει να διατίθενται υπό ψύξη 2 – 5 °C και τα κατεψυγμένα κρέατα σε θερμοκρασία – 18 °C. Δεν πρέπει ο καταναλωτής να επιλέγει κρέατα που διατίθενται σε ανοικτούς , μη ψυχομένους χώρους
• Η σάρκα του κρέατος πρέπει να είναι ελαφρώς υγρή και σφικτή και η μυρωδιά του να είναι ευχάριστη, χαρακτηριστική του νωπού κρέατος και όχι οσμή που να φανερώνει αποσύνθεση.


2. «Επισήμανση» γαλακτοκομικών προϊόντων

• Τα τυριά θα πρέπει να παρασκευάζονται μόνο σε τυροκομεία που λειτουργούν νόμιμα και να φέρουν επί της συσκευασίας τους τις προβλεπόμενες επισημάνσεις (αριθμός κτηνιατρικής έγκρισης της εγκατάστασης), την ετικέτα με πληροφορίες για το προϊόν καθώς και την ημερομηνία παραγωγής και λήξης τους.
• Καλό είναι οι καταναλωτές να μην αγοράζουν φρέσκα τυριά από παραγωγούς που τυροκομούν οι ίδιοι γιατί οι υγειονομικές συνθήκες παραγωγής τους είναι άγνωστες και το πιθανότερο όχι σωστές
Γενικότερα ο καταναλωτής συνετό είναι να αποφεύγει τις αγορές τροφίμων ζωικής προέλευσης από πλανόδιους περιστασιακούς πωλητές ή δήθεν παραγωγούς διότι αποτελούν πηγή διάθεσης μη ελεγχόμενων τροφίμων που μπορούν όχι μόνο να τον παραπλανήσουν αλλά και να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στην υγεία του.
• Τέλος η κοπή των τυριών στους χώρους πώλησης θα πρέπει να γίνεται παρουσία του πελάτη

3. «Επισήμανση» πουλερικών - γαλοπουλών

• Τα σφάγια γαλοπούλας πρέπει να μην έχουν φτερά και εντόσθια και θα πρέπει να φέρουν σήμανση είτε με μορφή σφραγίδας είτε συνηθέστερα με καρτελάκι μίας χρήσεως κατάλληλα τοποθετημένο πάνω στο κρέας. Οι συσκευασμένες νωπές ή κατεψυγμένες γαλοπούλες πρέπει να φέρουν τη σήμανση καταλληλότητας της χώρας προέλευσης καθώς και την ημερομηνία σφαγής και ανάλωσης (τοποθετημένη πάνω ή κάτω από τη συσκευασία ή το περιτύλιγμα κατά τρόπο ευανάγνωστο)
• Τα πουλερικά( κοτόπουλα, κοκοράκια κ. λ. π. ) πρέπει να προέρχονται από νόμιμα εγκεκριμένα σφαγεία και να έχουν υποβληθεί τόσο σε κτηνιατρική επιθεώρηση όσο και να φέρουν σήμανση καταλληλότητας

4. «Επισήμανση» εκτρεφόμενων θηραμάτων

• Τα εκτρεφόμενα θηράματα θα πρέπει να φέρουν σήμα καταλληλότητας και ειδική σφραγίδα ορθογώνια στην οποία θα αναγράφεται η ένδειξη «θήραμα εκτροφής» Επιπρόσθετα για όλα τα θηράματα εκτροφής ισχύουν οι σημάνσεις προέλευσης (τυρκουάζ ή καστανό ανάλογα με την προέλευση).

Τέλος όσον αφορά τους εμπόρους κρεάτων και τους κρεοπώλες, θα πρέπει να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα που σχετίζονται με τη σήμανση των κρεάτων που παραλαμβάνουν. Υποχρεωτικά θα πρέπει να φέρουν, τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα κοινοτική και εθνική νομοθεσία, σφραγίδες ( ευανάγνωστες και ευκρινείς). Σε περίπτωση που βρεθούν να έχουν στην κατοχή τους σφάγια με δυσανάγνωστες σφραγίδες και γενικότερα κρέατα με ελλιπή σήμανση θα υποστούν τις κυρώσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δώσουν στη διατήρηση της ψυκτικής αλυσίδας, στην προστασία των τροφίμων κατά την αποθήκευση, διακίνηση και μεταφορά εξασφαλίζοντας συνθήκες ορθής υγιεινής πρακτικής.