Έγκριση παράτασης προγραμματικής σύμβασης η οποία είχε συναφθεί μεταξύ της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λασιθίου και του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου για την υλοποίηση του έργου «αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στο οδικό Δίκτυο οροπεδίου Λασιθίου» καθώς και η έγκριση  παράτασης προγραμματικής σύμβασης,  η οποία είχε συναφθεί μεταξύ της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λασιθίου και του Δήμου Σητείας για την υλοποίηση του έργου «συντήρηση παλαιών δημοτικών σχολείων Σφάκας και Αγίας Φωτιάς Σητείας.»

Επίσης, θα οριστούν οι εκπρόσωποι για την συγκρότηση επιτροπών χαρακτηρισμού ως πολυσύχναστων παραλιών σε όλους τους Νομούς για εποπτεία και έλεγχο νομιμότητας, στις πράξεις των Ο.Τ.Α. Β΄ βαθμού, των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και νυν Περιφερειακών Ενοτήτων και για τη συγκρότηση των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας.

Η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 21 του μήνα, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου.