Με αρνητικό outlook υποβάθμισε ο οίκος Moody΄s την Σλοβενία. Συγκεκριμένα αποφάσισε τη διαβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας, σε "Α1" από "Αα3".

Η αφορμή για την υποβάθμιση αυτή, σύμφωνα με τον οίκο, ήταν η αβεβαιότητα που επικρατεί στον ισολογισμό της χώρας, με δεδομένη την πιθανότητα στήριξης των τραπεζών. Το αρνητικό outlook αντανακλά την πιθανή περαιτέρω ανάγκη παροχής κρατικής στήριξης στο τραπεζικό σύστημα της χώρας αλλά και τους συνεχιζόμενους κινδύνους για τα δημόσια οικονομικά.

Σύμφωνα με την Moody΄s, το τραπεζικό σύστημα της Σλοβενίας είναι "σχετικά μεγάλο".