Περιβαλλοντικές άδειες fast track για να «ξεμπλοκάρουν» γρήγορα οι βαριές επενδύσεις σε ενέργεια, βιομηχανία και μεγάλα έργα προωθεί η κυβέρνηση. Είναι ενδεικτικό πως ακόμη και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ζήτησε πρόσφατα με επιστολή της προς το υπουργείο Περιβάλλοντος να επιτραπούν επειγόντως ακόμη και παρεκκλίσεις ή αλλαγές περιβαλλοντικών όρων ώστε να προχωρήσει μέχρι το 2013 η -κολλημένη από το 2006- αδειοδότηση της υποβρύχιας διασύνδεση των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό σύστημα ηλεκτροδότησης.

Στην προκειμένη περίπτωση η ΡΑΕ με το αίτημά της θέτει θέμα ελαστικής περιβαλλοντικής αδειοδότησης για έργα που θα λογίζονται στο μέλλον ως «εθνικής σημασίας».

Μαζί με τη διασύνδεση των νησιών, που υπολογίζεται πως από πλευράς υποδομών θα κοστίσει 4-5 δισ. ευρώ, δεν αποκλείεται να δούμε να περιλαμβάνονται ως έργα εθνικής σημασίας κάποια από τα μεγαλεπήβολα επενδυτικά σχέδια για την ανάπτυξη κυρίως αιολικών πάρκων στα νησιά (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη) που προωθούν μεγάλες ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις.

Πρόβλεψη αναμένεται ότι θα υπάρξει και σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των προσφυγών στο ΣτΕ, όπου σύμφωνα με την Τίνα Μπιρμπίλη είναι κολλημένο περίπου το 18% των επενδυτικών σχεδίων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Μια σκέψη λ.χ. είναι να υπάρχει δυνατότητα προσφυγής μόνο σε πολύ πρώιμο στάδιο της επένδυσης και όχι αφού έχει αδειοδοτηθεί το έργο και η προστασία έναντι μελλοντικών προσφυγών.

Δισεπίλυτα προβλήματα, που θα γίνει προσπάθεια να λυθούν τουλάχιστον θεωρητικά σε συνεργασία με συναρμόδια υπουργεία, είναι οι καθυστερήσεις λόγω της αρχαιολογίας, των απαλλοτριώσεων και των αντιδράσεων των τοπικών κοινωνιών.

Επιπλέον αναμένεται ότι θα τεθούν χρονικές προθεσμίες έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ στόχος για την αδειοδότηση και υλοποίηση των έργων είναι η επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσης αδειών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς σύμφωνα με το υπουργείο «στην Ελλάδα εφαρμόζεται με έναν ιδιαίτερα μακροχρόνιο και χρονοβόρο τρόπο».

Με τις υπάρχουσες πληροφορίες αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός των περιβαλλοντικών μελετών και αδειών, που είναι υποχρεωμένες να κάνουν οι επιχειρήσεις, θα μειωθεί κατακόρυφα, ή σε κάποιες περιπτώσεις θα συγχωνευτεί σε μόνο μια ώστε να ξεκινά άμεσα η επένδυση.

Η ίδια η υπουργός ενημέρωσε το υπουργικό συμβούλιο ότι θα καθιερωθούν «τυποποιημένοι περιβαλλοντικοί όροι οι οποίοι θα εντάσσονται στις άδειες εγκατάστασης ή λειτουργίας», ενώ για συγκεκριμένα έργα που χρειάζονται μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα δημιουργηθούν εξειδικευμένες προδιαγραφές.

energypress.gr