Ολοκληρώθηκε πρόγραμμα επιμόρφωσης αναπληρωτών καθηγητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ρεθύμνης, με αντικείμενο τη «Διαχείριση Προβλημάτων της Σχολικής Τάξης».

Στο εκπαιδευτικό πλαίσιο του προγράμματος, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σε περιπτώσεις μαθησιακών δυσκολιών, στην πραγματικότητα της πολυπολιτισμικής τάξης και σε φαινόμενα σχολικής βίας και επιθετικής συμπεριφοράς.

 Επιπρόσθετα, αναδείχθηκε ο ιδιαίτερος ρόλος του εκπαιδευτικού σε συγκρουσιακές καταστάσεις που παρατηρούνται στο σχολικό περιβάλλον. Στο θέμα αυτό, καθοριστική ήταν η συμβολή των ίδιων των εκπαιδευομένων, οι οποίοι συνέδεσαν τη θεωρητική οπτική των ζητημάτων με την εκπαιδευτική εμπειρία και πρακτική.

Η πρωτοβουλία, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης, ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας των στελεχών του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, με τα στελέχη της Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Ρεθύμνης.

Η ιδιαιτερότητα των προγραμμάτων ΛΑΕΚ, αφορά στη θεματολογία, η οποία είναι αποτέλεσμα διαβούλευσης μεταξύ των φορέων, με στόχο την ικανοποίηση και την ανταπόκριση στις εκπαιδευτικές ανάγκες των καταρτιζόμενων εκπαιδευτικών, όπως αυτές διαμορφώνονται στο σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον της εκπαίδευσης.

Τα προγράμματα υλοποιήθηκαν στην κεντρική δομή του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ηγ. Γαβριήλ 103-105) και χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ 0,45%) του ΟΑΕΔ.