Υπογράφτηκε σήμερα από τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη (23/12) η σύμβαση κατασκευής του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης Ανωγείων Β και Γ φάση».

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής –Εθνικοί Πόροι) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2011ΣΕ07580007).

 Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό του 1.107.000 ευρώ με προθεσμία εκτέλεσης 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Το έργο έχει ως στόχο την συμπλήρωση και ολοκλήρωση των δικτύων αποχέτευσης του οικισμού Ανωγείων του Δήμου Ανωγείων για την πλήρη εξυπηρέτηση και συνολική κάλυψη των αναγκών το οικισμού.

Με το παρόν έργο θα κατασκευαστεί συμπληρωματικό αποχετευτικό δίκτυο συλλεκτήριων αγωγών ελεύθερης ροής από πλαστικούς σωλήνες αποχέτευσης υπονόμων (PVC σειράς 41), διαμέτρων: Φ 200 - μήκους 3.431 m, Φ 250 - μήκους 597 m, Φ 315 - μήκους 790 m.

Προβλέπεται επίσης και η κατασκευή ενός (1) αντλιοστασίου λυμάτων για την ανύψωση των αστικών λυμάτων μιας περιοχής του οικισμού "Ανωγείων" που λόγω των έντονων κλίσεων του εδάφους δεν είναι δυνατή η αποχέτευση με φυσική ροή.

Το αντλιοστάσιο θα καταθλίβει τα λύματα της περιοχής σ’ ένα υπερυψωμένο φρεάτιο από όπου με φυσική ροή θα οδεύουν προς το φρεάτιο φόρτισης της υπάρχουσας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.). Στο αντλιοστάσιο θα λειτουργούν δύο όμοια αντλητικά συγκροτήματα (ένα κύριο και ένα εφεδρικό).

Εκτός από τον ανάδοχο εργολάβο του έργου, ο αντιδήμαρχος Ανωγείων Μανόλης Κοντογιάννης, ο διευθυντής των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης Γιώργος Παπαδάκης και υπηρεσιακά στελέχη παραβρέθηκαν για την υπογραφή της σύμβασης.