Η Ένωση Ξενοδοχείων Ηρακλείου, με ανακοίνωσή της, επισημαίνει:

"Στρατηγικής σημασίας λάθος με σοβαρές αρνητικές συνέπειες για την τουριστική εκπαίδευση, την προσπάθεια αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος, την απασχόληση αλλά και τις τουριστικές επιχειρήσεις, χαρακτηρίζει η Ένωση Ξενοδoχείων Ηρακλείου την ενδεχόμενη οριστική διακοπή λειτουργίας του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κρήτης, μετά από την απόφαση του υπουργείου Παιδείας να μην εισαχθούν φοιτητές από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

Στην περίοδο έντονης οικονομικής κρίσης που διανύουμε, ο τουρισμός αποτελεί τη μεγαλύτερη κινητήριο δύναμη της οικονομίας μας, τομέα δημιουργίας πολύτιμων θέσεων απασχόλησης και βασικό πυλώνα της οικονομίας της Κρήτης, η οποία είναι ένας από τους πλέον σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς της χώρας μας. Ο έντονος ανταγωνισμός από άλλες μεσογειακές χώρες, οι νέοι αναδυόμενοι τουριστικοί προορισμοί αλλά και συνολικότερα ο σκληρός ανταγωνισμός σε διεθνές επίπεδο, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη διαφοροποίησης και αναβάθμισης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και προσφοράς πραγματικά ποιοτικών υπηρεσιών.

Ταυτόχρονα, αποτελεί ζωτικής σημασίας θέμα η στενή σύνδεση της εκπαίδευσης με την πραγματική οικονομία και τις επιχειρήσεις, ώστε οι μεν επιχειρήσεις να βρίσκουν το κατάλληλο προσωπικό που θα τους διασφαλίσει τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους αλλά και οι φοιτητές και απόφοιτοι να εξασφαλίζουν, από την πλευρά τους, τη δυνατότητα άμεσης απασχόλησης. Είναι, λοιπόν, από κάθε πλευρά παράλογο και πλήγμα για την περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη, το γεγονός ότι αντί να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην αναβάθμιση των τουριστικών σπουδών, που θα προσφέρουν σωστούς επαγγελματίες στο νευραλγικό για την ελληνική οικονομία κλάδο του τουρισμού, κλείνουν τουριστικές σχολές και μάλιστα σε κατεξοχήν τουριστικούς προορισμούς, όπως η Κρήτη.

Εκτός αυτού, θα πρέπει να τονιστεί το αξιόλογο επίπεδο σπουδών του συγκεκριμένου Τμήματος του ΤΕΙ Κρήτης, το οποίο προσέφερε καταρτισμένα στελέχη στις κρητικές τουριστικές επιχειρήσεις με αποτέλεσμα την άμεση απορρόφηση των αποφοίτων από την αγορά εργασίας.

Η Ένωση Ξενοδοχείων Ηρακλείου καλεί την Υπουργό Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων να ανακαλέσει την απόφαση και στηρίζει όλες τις σχετικές ενέργειες των φορέων προς την κατεύθυνση αυτή".