Τη δυνατότητα παρακολούθησης, σε πραγματικό χρόνο, της πορείας υλοποίησης και της προόδου των εκταμιεύσεων των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ δίνει η ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας www.ggb.gr., του υπουργείου Ανάπτυξης.

Ειδικότερα, η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας παρέχει τη δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους να παρακολουθήσουν σε πραγματικό χρόνο την πορεία υλοποίησης και την πρόοδο των εκταμιεύσεων των Προγραμμάτων που υλοποιεί, μέσω της ιστοσελίδας της www.ggb.gr στην ενότητα «Πορεία Προγραμμάτων».

Καθώς ωριμάζουν τα επενδυτικά σχέδια και ολοένα περισσότεροι επενδυτές-δικαιούχοι προχωρούν στην εκταμίευση χρηματοδοτήσεων, αυξάνεται το ενδιαφέρον για υπεύθυνη και έγκυρη πληροφόρηση για την πρόοδο των εκταμιεύσεων στα Προγράμματα που υλοποιεί η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.