Με στόχο το καλοκαίρι του 2015 να έχει τεθεί σε λειτουργία το αεροδρόμιο στο Καστέλλι Πεδιάδος, η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων έδωσε τρίμηνη παράταση στον διαγωνισμό, πράγμα που σημαίνει ότι η προθεσμία υποβολής των προσφορών θα είναι η 7η Ιουνίου.

Η δημιουργία του νέου αερολιμένα, θα έχει ως αποτέλεσμα να καταργηθεί το υπάρχον αεροδρόμιο στην περιοχή της Αλικαρνασσού.

Αξίζει να σημειωθεί πως, αρκετές ελληνικές αλλά και ξένες κατασκευαστικές εταιρείες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την ανάληψη του έργου.

Μάλιστα μια από αυτές, είναι και η  γαλλική Vinci, ο μεγαλύτερος κατασκευαστικός όμιλος, ο οποίος έχει ήδη δηλώσει ότι θα καταθέσει προσφορά για το έργο, που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.