«Λεφτά υπάρχουν»... μόνο από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της σπατάλης. Ειδικά για το 2011, αν και χρονιά μεγάλης κρίσης στην αγορά, το ΣΔΟΕ επέβαλε συνολικά πρόστιμα που άγγιξαν τα 5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων θεωρείται βέβαιο πως θα εισπραχθούν τουλάχιστον τα 2,5 δισ.

Μέσα στο 2011 δόθηκε εντολή για να ελεγχθούν συνολικά πάνω από 4.850 φορολογούμενοι κα ελέχθηκαν περισσότερες από 65.000 φορολογικές υποθέσεις (ΦΠΑ, εισόδημα, ΚΒΣ, παρακρατούμενοι φόροι κλπ). Από αυτές, το ΣΔΟΕ αποκάλυψε 28.500 κρούσματα φοροδιαφυγής, για τα οποία βεβαιώθηκαν πρόστιμα και διατάχθηκε τακτικός έλεγχος στα βιβλία των παραβατών.

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι θα επιτευχθεί τελικά ο ετήσιος στόχος που είχε θέσει η ηγεσία του ΣΔΟΕ, αφού μέχρι και τον περασμένο Νοέμβριο είχαν επιβληθεί πρόστιμα 4,2 δισ. ευρώ, όσα δηλαδή βεβαιώθηκαν συνολικά στη διάρκεια του 2010.

Από τα 5 δισ. ευρώ στα κρατικά ταμεία υπολογίζετα να μπουν τελικά τουλάχιστον τα 2,5-3 δισ. αφού, όπως εξηγούν στελέχη του ΣΔΟΕ, ακόμα και αν όλοι οι παραβάτες προσφύγουν στα φορολογικά δικαστήρια, θα αναγκαστούν να πληρώσουν τουλάχιστον το 50% του προστίμου, όπως απαιτεί ο νόμος, για να προχωρήσουν οι διαδικασίες προσφυγής στα φορολογικά δικαστήρια.

Βαριά πρόστιμα

Ο πέλεκυς του ΣΔΟΕ όμως έπεσε ιδιαίτερα βαρύς στους παραβάτες, αφού για κάθε 1 ευρώ που απέκρυψαν, «έφαγαν» σχεδόν 9 ευρώ σε πρόστιμα! Μέχρι και τον περασμένο Νοέμβριο οι έρευνες του ΣΔΟΕ αποκάλυψαν αδήλωτη φορολογητέα ύλη ύψους 447 εκατ. ευρώ. Τα πρόστιμα και οι ποινές που επιβλήθηκαν όμως άγγιξαν τα 3,7 δισ. ευρώ.

Αγαπημένο σπορ των παραβατών -σύμφωνα με τους ελέγχους- αναδεικνύεται η πρόσπαθεια απόκρυψης ΦΠΑ, που ξεπεράσε τα 110 εκατ. ευρώ, ενώ άλλα 340 εκατ. ευρώ αφορούν σε μη απόδοση παρακρατούμενων φόρων και αδήλωτο εισόδημα.

Τα πιο βαριά πρόστιμα που επιβλήθηκαν -με βάση τα στοιχεία Νοεμβρίου- ήταν:

- 2,6 δισ. ευρώ για παραβάσεις των διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (πλαστά και εικονικά τιμολόγια, μη έκδοση παραστατικών, παράλειψη καταχώρησης πελατών και συναλλαγών, υπερτιμολογήσεις-υποτιμολογήσεις κλπ.

- 637 εκατ. ευρώ για μη απόδοση ΦΠΑ και άλλων παρακρατούμενων φόρων.