Συγκεκριμένα, προβλέπει τη δυνατότητα ρύθμισης όλων των ληξιπρόθεσμων χρεών έως και σε 60 μηνιαίες δόσεις με χορήγηση φορολογικής ενημερότητας σε όσους υπαχθούν στη ρύθμιση.

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να κατατεθεί μέχρι 31 Ιανουαρίου 2012 στην αρμόδια ΔΟΥ ή Τελωνείο όπου είναι βεβαιωμένες οι οφειλές.

Ειδικότερα, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο ρυθμίζονται και καταβάλλονται ως ακολούθως:

Εφάπαξ, με απαλλαγή 100% από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολή

Σε 2-12 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή 90% των προσαυξήσεων.

Σε 13-24 δόσεις, με απαλλαγή 75% από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Σε 25-36 δόσεις, με απαλλαγή σε ποσοστό 60% των προσαυξήσεων.

Σε 37-48 δόσεις, με απαλλαγή σε ποσοστό 45% των προσαυξήσεων.

Σε 49-60 δόσεις, με απαλλαγή σε ποσοστό 25% των προσαυξήσεων.

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να κατατεθεί μέχρι 31 Ιανουαρίου 2012 στην αρμόδια ΔΟΥ ή Τελωνείο όπου είναι βεβαιωμένες οι οφειλές.

Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών μπορούν να ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής στην ρύθμιση οφειλετών και μετά την 31η Ιανουαρίου 2012.

in.gr