Με την συμμετοχή φορέων και πολιτών συνεδρίασε σήμερα η επιτροπή διαβούλευσης για τον στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης την τριετία 2012-2014.

Η συνεδρίαση της επιτροπής έγινε υπό την Προεδρία του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη παρουσία των αντιπεριφερειαρχών, του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Μέγαρο της Λότζια. Ήταν η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής που συστάθηκε από τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη ο οποίος όπως τόνισε « οι προτάσεις αυτές που υποβάλλονται σήμερα στην επιτροπή διαβούλευσης θα αποτελέσουν ένα πολύτιμο οδηγό που θα υπηρετεί την βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη ολόκληρης της Κρήτης».

Στην αποψινή συνεδρίαση της επιτροπής διαβούλευσης συμμετείχαν εκτός από την ηγεσία της Περιφέρειας, Περιφερειακοί σύμβουλοι, δήμαρχοι από όλη την Κρήτη, και εκπρόσωποι φορέων και συγκεκριμένα:

O Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Κρήτης, Εργοδοτών, Εργαζομένων, Επιμελητηρίων, Επιστημονικών Οργανώσεων, Συνεταιριστικών Οργανώσεων και άλλων φορέων και οργανώσεων.

Στη πρόταση της Περιφέρειας Κρήτης προβλέπονται δώδεκα άξονες προτεραιότητας για την επόμενη τριετία και συγκεκριμένα:
-Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη
-Χωροταξικός & Πολεοδομικός σχεδιασμός
-Ενίσχυση προσπελασιμότητας
-Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα
-Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
-Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
-Τεχνολογία
-Πολιτισμός - Τουρισμός
-Υγεία - Κοινωνική Μέριμνα
-Αστική Αγροτική Αναγέννηση
-Εξωστρέφεια, Ανθρώπινα και Πολιτικά Δίκτυα
-Ανάπτυξη της Περιφέρειας και των Νομικών Προσώπων της ως Οργανισμών.