Μάχη σε πολλαπλά μέτωπα θα δώσει η Ελλάδα στο διάστημα 16 Ιανουαρίου 2012 έως τις 15 Μαρτίου, καθώς μέσα στις 60 αυτές ημέρες θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση για το νέο πρόγραμμα, να προχωρήσει το PSI, να εφαρμοσθούν οι διαρθρωτικές αλλαγές του ισχύοντος Μνημονίου, να υπάρξει πρόοδος στις ιδιωτικοποιήσεις, να γίνει σωστή διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων και να εξασφαλισθούν τα 89 δισ. ευρώ από την Ε.Ε. και το ΔΝΤ.
 

1) Στο διάστημα 16 Ιανουαρίου – 3 Φεβρουαρίου 2012 η τρόικα και η ελληνική Κυβέρνηση θα καταρτίσουν τη νέα δανειακή σύμβαση η οποία θα περιλαμβάνει μέτρα δημοσιονομικής εξοικονόμησης τουλάχιστον 25 δισ. ευρώ έως το 2015. Ενδιάμεσα η ελληνική κυβέρνηση θα καταθέσει αίτημα στο ΔΝΤ για το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα που θα εκτείνεται έως το 2016. Η νέα δανειακή σύμβαση θα προβλέπει πως το δημοσιονομικό έλλειμμα το 2012 θα μειωθεί στο 4,7% του ΑΕΠ από 10% του ΑΕΠ το 2011, ενώ θα προβλέπει πως μέχρι το 2015 το έλλειμμα θα πρέπει να έχει υποχωρήσει στο 1,1% του ΑΕΠ και ο Προϋπολογισμός να καταγράφει πρωτογενές πλεόνασμα 5% του ΑΕΠ στο τέλος της προσεχούς τετραετίας.

2) Μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου οι δημοσιονομικοί στόχοι του 2012 θα επανεξετασθούν υπό το πρίσμα των αποτελεσμάτων του 2011. Θα δρομολογηθούν δε προσθετές παρεμβάσεις για την κάλυψη του δημοσιονομικού κενού το οποίο με τα σημερινά δεδομένα υπολογίζεται στα 2 δισ. ευρώ. Σημειώνεται πως η κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές θα πρέπει μεν να εξειδικεύσει τα μέτρα της περιόδου 2013-2015, ωστόσο θα κινηθεί εντός των αυστηρών ορίων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής και της νέας δρακόντειας δανειακής σύμβασης.

3) Κατά την 20ημερη επίσκεψη της τρόικας θα αξιολογηθούν εκ νέου οι διαρθρωτικές αλλαγές του ισχύοντος προγράμματος. Μεταξύ αυτών και οι ιδιωτικοποιήσεις και τα έσοδα από αυτές, καθώς υπολογίζονται στις παρεμβάσεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους στο 120% του ΑΕΠ έως το 2020.

4) Η συμφωνία για το PSI μεταξύ της Ελλάδας, των ιδιωτών πιστωτών, της Ευρωζώνης και του ΔΝΤ θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου, ώστε να εκτελεστεί αμέσως μετά τη σύναψη του νέου προγράμματος και της νέας δανειακής σύμβασης που θα επιτρέπει την εκταμίευση της νέας μεγάλης δόσης των 89 δισ. ευρώ.

5) Τα 89 δισ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν και για τη διασφάλιση της ευστάθειας του τραπεζικού συστήματος, προκειμένου αυτό να αντέξει στο PSI και να οδηγηθεί στην επανακεφαλαιοποίησή του. Οι προετοιμασίες και για τη διαδικασία αυτή θα κορυφωθούν στο διάστημα 16 Ιανουαρίου 2012 έως τις 15 Φεβρουαρίου. Παράλληλα θα υπάρξουν και προκαταρκτικές μελέτες για την περιουσία των ασφαλιστικών ταμείων που θα πρέπει να αναπληρωθεί μετά το PSI. Σενάρια που επεξεργάζονται οι εμπλεκόμενοι στο PSI προβλέπουν πως για τη διασφάλιση της ευστάθειας του τραπεζικού συστήματος θα μπορούσαν να διοχετευθεί ποσό αισθητά μεγαλύτερο των 30 δισ. ευρώ που έχει αρχικώς προβλεφθεί.

Στο διάστημα 16 Ιανουαρίου 2012 έως τις 28 Φεβρουαρίου θα πρέπει να ψηφιστούν ο κρίσιμος νόμος για το PSI, που θα προβλέπει την αναδρομική εισαγωγή των ρητρών συλλογικής δράσης στα υφιστάμενα ελληνικά ομόλογα, ο νόμος με τον οποίο θα κυρώνεται η συμφωνία για τον Μόνιμο Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ESM), αλλά και ο νόμος που θα κυρώνει το νέο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό σύμφωνο.

6) Στα τέλη Φεβρουαρίου θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και οι διαβουλεύσεις της Ελλάδας με τους οίκους αξιολόγησης για τις βασικές πτυχές της συμφωνίας για το PSI. Οι οίκοι αξιολόγησης θα προχωρήσουν στην υποβάθμιση της χώρας σε αξιολόγηση χρεοστασίου, ωστόσο αυτό κανονικά δεν θα πρέπει να επηρεάσει τη λειτουργία της ελληνικής οικονομίας, καθώς η αξιολόγηση αυτή -θεωρητικά -θα διατηρηθεί για μικρό χρονικό διάστημα και ενδιάμεσα θα έχουν ληφθεί όλες οι πρόνοιες για την άμβλυνση των αρνητικών επιπτώσεων.

7) Τέλος, τα ταμειακά διαθέσιμα του Ελληνικού Δημοσίου θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να διατηρηθούν στα επιθυμητά επίπεδα έως τον Μάρτιο 2012. Αν το PSI δρομολογηθεί κανονικά οι μεγάλες λήξεις ομολόγων που έχει για τον Μάρτιο η χώρα θα περιορισθούν αισθητά και δεν θα υπάρξει πρόβλημα κάλυψης τους. Αντιθέτως, εάν το PSI καθυστερήσει θα πρέπει με κάποιο τρόπο να βρεθούν 15 δισ. ευρώ, αλλιώς η χώρα θα έλθει αντιμέτωπη με την αθέτηση πληρωμών.

in.gr