Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αθηνών κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις τραγικές συνέπειες που θα έχει η περαιτέρω μείωση του ποσοστού κέρδους στην εθνική οικονομία, στη βιωσιμότητα των φαρμακείων, στην απασχόληση, στα φορολογικά έσοδα, στη φαρμακευτική δαπάνη και στη συνολική δαπάνη πρωτοβάθμιας περίθαλψης του συστήματος υγείας.

Έπειτα από έρευνα που έκανε, περίπου 5000 φαρμακεία (4.840) θα υποχρεωθούν να κατεβάσουν τα ρολά αν μειωθεί το ποσοστό κέρδους του κλάδου κατά 8%.

Η πανελλαδική κλαδική μελέτη εταιρείας τεχνικών ερευνών δημοσιεύτηκε από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής και αφορά στην ποσοτικοποίηση των τραγικών συνεπειών που θα έχει η περαιτέρω μείωση του ποσοστού κέρδους.