"Στο ίδιο έργο θεατές" είναι οι αγρότες με το θέμα της διαδικασίας ενεργοποίησης των ατομικών τους δικαιωμάτων για τις επιδοτήσεις του 2011. Ο διαγωνισμός που προκηρύχτηκε απο το υπ.Αγροτικής Ανάπτυξης για την ανάδειξη του αναδόχου που θα αναλάμβανε την διαδικασία κηρύχτηκε άγονος. Ενώ την τελευταία ημέρα κατατέθηκε μόνο ένας φάκελος απο την ΠΑΣΕΓΕΣ, η ίδια, λίγες ώρες μετά απέσυρε την υποψηφιότητά της.

Προς το παρόν είναι άγνωστο το τι θα γίνει αν και , όπως έχει γίνει και τα προηγούμενα χρόνια, λόγω έλλειψης χρόνου, αναμένεται να ανατεθεί η διαδικασία του ΟΣΔΕ και πάλι στην ΠΑΣΕΓΕΣ, δηλαδή στις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών.

Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα στον "Αγροτύπο" που υπογράφει ο Σταύρος Παισιάδης "η ΠΑΣΕΓΕΣ είχε ανακοινώσει αρχικά πως δεν θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό και μετά είχε καταθέσει και ένσταση. Σύμφωνα με την ΠΑΣΕΓΕΣ, το δεσμευτικό χρονικό διάστημα υλοποίησης του αντικειμένου του διαγωνισμού (έξη μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης) υπερβαίνει την καταληκτική προθεσμία που ορίζει ο Κοινοτικός Κανονισμός για την υποβολή των αιτήσεων των αγροτών (15 Μαΐου 2011), με αποτέλεσμα ο διαγωνισμός να πάσχει ως προς τη νομιμότητά του. Ακόμα και αν δεν είχε αποσυρθεί η ΠΑΣΕΓΕΣ και ανελάμβανε το έργο έπρεπε να υπάρξει έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ο ΟΠΕΚΕΠΕ έπρεπε να στήσει το σύστημα και να υπογραφεί η υπουργική απόφαση. Όλα αυτά σημαίνουν ότι δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει το έργο πριν την 20η Μαρτίου.

Ο χρόνος δεν έφτανε και κανένας δεν θα δεχόταν να υπογράψει εγγυητικές επιστολές για να αναλάβει το έργο. Όπως διαρρέουν κύκλοι της ΠΑΣΕΓΕΣ, άλλο να υπάρχει «πολιτική δέσμευση» και άλλο «νομικές εγγυήσεις» για την διεξαγωγή του έργου. «Τις νομικές επιπτώσεις από μια τέτοια υπογραφή δεν μπορεί να τις σηκώσει η ΠΑΣΕΓΕΣ», τονίζουν.

Ένα ακόμη πρόβλημα για την αποτυχία του διαγωνισμού ήταν ότι το κονδύλι που έδινε το υπουργείο Οικονομικών ήταν μικρό και δεν θα έφερνε τα κέρδη που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια. Σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού του ΟΠΕΚΕΠΕ, το τίμημα για το ύψος της επιδότησης ανερχόταν στα 26 ευρώ ανά παραγωγό. Αυτό το ποσό θα πλήρωνε το κράτος σε όποιο φορέα αναλάμβανε τη διαχείριση των επιδοτήσεων.

Το πλήθος των δικαιούχων γεωργών για το έτος 2011, ανέρχεται σε 900.000 +/- 100.000 και η παροχή των παραπάνω υπηρεσιών αφορά σε μέρος ή στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Για τις ανάγκες του διαγωνισμού, η ελληνική επικράτεια έχει χωριστεί σε τρεις ζώνες. Ο ανάδοχος που θα αναλάμβανε το έργο για μία, δύο ή και τις τρεις ζώνες της ελληνικής επικράτειας. Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη για 1.000.000 δικαιούχους ανερχόταν σε ποσό ύψους 35.000.000 ευρώ περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α για το έτος 2011 και για τις τρεις ζώνες. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για την πρώτη ζώνη ήταν 9.274.545 ευρώ, για τη δεύτερη ζώνη 11.878.300 ευρώ και για την τρίτη ζώνη 13.847.155 ευρώ.

Όμως αυτές οι εξελίξεις πρέπει να ήταν αναμενόμενες και να μην «αιφνιδίασαν» το ΥπΑΑΤ. Η διαχείριση του ΟΣΔΕ ήταν και παραμένει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για κάθε ηγεσία του υπουργείου. Θεωρητικά κανένας υπουργός δε θέλει να συνεχιστεί το σημερινό καθεστώς, όπου οι ενώσεις με τον ένα ή τον άλλο τρόπο παίρνουν το έργο. Στην πράξη, όμως, πάντα η διαχείριση των επιδοτήσεων καταλήγει στις ενώσεις συνεταιρισμών. Σύνηθες φαινόμενο επίσης είναι οι ενώσεις, λίγο πριν αναλάβουν το έργο, να δηλώνουν ότι το αποποιούνται.

Τώρα δύο λύσεις υπάρχουν. Η πρώτη λέει ότι το έργο θα το αναλάβει ο ίδιος ο ΟΠΕΚΕΠΕ αν και έχει αργήσει να αναλάβει κάποια πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση. Πολλοί αυτό το θεωρούν παρακινδυνευμένο, «αν συμβεί αυτό τότε τα μισά χρήματα δεν θα έρθουν στην Ελλάδα», υποστηρίζουν. Η δεύτερη λύση, που φαίνεται πιο πιθανή, είναι να επαναληφθεί το περσινό έργο, δηλαδή να βάλουν κάποιο ποσοστό των χρημάτων στους λογαριασμούς των αγροτών και να αναλάβει το έργο η ΠΑΣΕΓΕΣ."

Να σημειωθεί πάντως ότι ολοένα και περισσότεροι παραγωγοί , οι οποίοι δεν έχουν αλλαγές στα στοιχεία τους σε σχέση με το 2010, επιλέγουν την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης για την ενιαία ενίσχυση του 2011 μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΕΠΕ.

(Agrotypos.gr)