Έργα συνολικού προυπολογισμού 6.708.000 ευρώ θα κληθεί να εγκρίνει ή να κατακυρώσει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης, η οποία συνεδριάζει σήμερα εκτάκτως στο Ηράκλειο.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής :

1. Έγκριση διακήρυξης δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Ανέγερση 5όροφου κτιρίου με υπόγειο στα Χανιά για τη στέγαση υπηρεσιών της ΠΕΧ», προϋπολογισμού 2.800.000,00 € (με το Φ.Π.Α.) και σύσταση επιτροπής διαγωνισμού (μετά από διαδικασία κλήρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011: «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»), σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 32128/20-12-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων.

2. Έγκριση διακήρυξης δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου & στραγγιστηρίων στο επαρχιακό Δίκτυο της Π.Ε.Η. 2011», προϋπολογισμού 500.000,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α., και σύσταση επιτροπής διαγωνισμού (μετά από διαδικασία κλήρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011: «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»), σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 116013/48638/21-12-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.

3. Κατακύρωση αποτελέσματος της από 20-12-2011 δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Ανέγερση 64ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου (Αγ. Ιωάννης), Δ. Ηρακλείου» προϋπολογισμού 1.800.000 € (με Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.

4. Κατακύρωση αποτελέσματος της από 13-12-2011 δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Καθαρισμός ρεμάτων στην Π.Ε. Ηρακλείου – χρήση 2011» προϋπολογισμού 500.000,00 € (με Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.

5. Κατακύρωση αποτελέσματος της από 20-12-2011 δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Δήμος Αρκαλοχωρίου Βελτίωση Επ. δρόμου Αρκαλοχώρι – Γαζέπι Μύλος - Νιπιδιτός» προϋπολογισμού 1.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.

6. Κατακύρωση αποτελέσματος της από 29-11-2011 δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Συντήρηση δικτύου Ηλεκτροφωτισμού στο επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου» προϋπολογισμού 50.000,00 € (με Φ.Π.Α.), σύμφωνα με αρ. πρωτ.: 110579/46275/19-12-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.

7. Κατακύρωση αποτελέσματος της από 2-12-2011 δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδικού τμήματος Φράγμα Ποταμών - Πατσός» προϋπολογισμού 50.000,00 € (με Φ.Π.Α.), σύμφωνα με αρ. πρωτ.: 10018/27-12-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνου.

8. Έγκριση απευθείας ανάθεσης του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΛΙΟΥ Δ.Σ. ΕΞΩ ΛΑΚΩΝΙΩΝ» προϋπολογισμού 8.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), σύμφωνα με αρ. πρωτ.: 23973/23-12-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου.

9. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Δημοτικό Σχολείο Αντισκαρίου – Κατασκευή Νέου Διδακτηρίου», αναδόχου «Ε. Σκουραδάκη & ΣΙΑ Ε.Ε.», σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 107785/45063/20-12-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.

10. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση Βελτίωση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ν. Ηρακλείου – Χρήση 2010- Ε΄Φάση», αναδόχου «Μ. ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 117533/49294/27-12-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.

11. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αναβάθμιση – Βελτίωση κοινόχρηστων χώρων σε τρία Δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας Ηρακλείου», αναδόχου «Μ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε., δ.τ. ΜΑΣΤ ΟΕ», σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 114720/48164/21-12-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.

12. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή Νηπιαγωγείου Πετροκεφαλίου & Διαμόρφωση Αύλειου χώρου», αναδόχου «Κ/Ξ Σταματάκης Γ. – Σίσκος Β», σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 116373/48772/23-12-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.

13. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση στο επαρχιακό οδικό Δίκτυο του Νομού Ηρακλείου, λόγω εκτάκτων καιρικών φαινομένων (χιονοπτώσεων – πλημμύρων)», αναδόχου «Παναγιώτης Νηστικάκης Ε.Δ.Ε.», σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 103762/43218/23-12-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.

14. Κατακύρωση αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού για τη μεταφορά διαφημιστικού υλικού στις Τουριστικές Εκθέσεις που θα συμμετέχει η Περιφέρεια Κρήτης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 117583/49309/23-12-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού.

15. Κατάρτιση σχεδίου 7ης τροποποίησης προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης και των Π.Ε. Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου, οικονομικού έτους 2011 και εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο της ψήφισής τους, σύμφωνα με την αρ. πρωτ.: 115782/48575/23-12-2011 συνοπτική έκθεση της Διεύθυνσης Οικονομικού και τη με αριθμ. 25/2011 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής.

16. Έγκριση μετακινήσεων Αντιπεριφερειαρχών και Περιφερειακού Συμβούλου, σύμφωνα με τη συνημμένη σχετική εισήγηση.