Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (σύνολο Εγχώριας και Εξωτερικής Αγοράς) του μηνός Νοεμβρίου 2011, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2010, παρουσίασε αύξηση 7,4%, έναντι αύξησης 5,9% που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2010 προς το 2009.

Ο Γενικός Δείκτης κατά το μήνα Νοέμβριο 2011, σε σύγκριση με το δείκτη του Οκτωβρίου 2011, παρουσίασε αύξηση 0,7%, έναντι αύξησης 1,3%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2010.

Ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2010 – Νοεμβρίου 2011, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2009 – Νοεμβρίου 2010, παρουσίασε αύξηση 7,9%, έναντι αύξησης 6,5%, που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.