Συνέχιση της ύφεσης και στην αγορά ακινήτων προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος, κυρίως λόγω της επιφυλακτικότητας των νοικοκυριών, της υπερβάλλουσας προσφοράς με σημαντικό απόθεμα αδιάθετων κατοικιών και τη στενότητα της τραπεζικής χρηματοδότησης. Με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα, οι τιμές των διαμερισμάτων υποχώρησαν κατά 3,7% το 2009 και 4,0% το 2010.

Όπως εξηγεί η ΤτΕ, η επιφυλακτική στάση των νοικοκυριών όσον αφορά την αγορά κατοικίας είναι αποτέλεσμα της αυξημένης αβεβαιότητας κυρίως για την απασχόληση και τα μελλοντικά τους εισοδήματα, αλλά και σε σχέση με τις γενικότερες προοπτικές της οικονομίας και την αντιμετώπιση των δημοσιονομικών προβλημάτων της χώρας. Επιπλέον,σε αναβολή της απόφασης των νοικοκυριών για αγορά κατοικίας έχουν συμβάλει και οι αυξημένες προσδοκίες τους για περαιτέρω αποκλιμάκωση των τιμών των κατοικιών τους επόμενους μήνες.

Ο όγκος των οικιστικών ακινήτων που αφορούσαν οι συναλλαγές-εκτιμήσεις (με βάση το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων), για ολόκληρο το 2010 μειώθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό 0,8%, έναντι 38,9% το 2009.

Τέλος, η μέση αξία των οικιστικών ακινήτων τα οποία αφορούσαν οι συναλλαγές-εκτιμήσεις το 2010 ήταν 6,9%, έναντι 40,0% το 2009. Εξέλιξη που αντανακλά τη στροφή του αγοραστικού ενδιαφέροντος των νοικοκυριών προς διαμερίσματα μικρότερου εμβαδού και μικρότερης αξίας.

(ΑΠΕ-ΜΠΕ)