Η υποχρέωση καταβολής τόκων και τόκων υπερημερίας επί οφειλών του Δημοσίου αρχίζει να «τρέχει» από την επίδοση της αγωγής, έκρινε  το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (ΑΕΔ) επιλύοντας τη διαφωνία που είχε ανακύψει μεταξύ των Ολομελειών του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου.

Να σημειωθεί ότι η απόφαση αυτή του ΑΕΔ θα επιβαρύνει κατά πολύ το δημόσιο τομέα, στις περιπτώσεις εκείνες όπου οι φορείς και οι πολίτες στρέφονται δικαστικά κατά του Δημοσίου με οικονομικές απαιτήσεις.

in.gr