Στις 27.000 ανέρχονται οι φορολογικές υποθέσεις που θα έχουν εκδικασθεί έως το τέλος του 2011, σύμφωνα με έγγραφο του υπουργού Δικαιοσύνης, Μιλτιάδη Παπαϊωάννου.

Το έγγραφο που διαβιβάστηκε προς απάντηση ερώτησης της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ Νάντιας Γιαννακοπούλου για την δικαστική επιτάχυνση φορολογικών υποθέσεων, ενημερώνει ότι έως το τέλος του 2011 αναμένεται να έχουν παραπεμφθεί από τα Διοικητικά Πρωτοδικεία Αθηνών και Πειραιά στα Εφετεία περί τις 12.000 με 13.000 υποθέσεις και να εκδικασθούν σε πρώτο και τελευταίο βαθμό στο συντομότερο δυνατό χρόνο.

Η παραπομπή των φορολογικών αυτών υποθέσεων στα Διοικητικά Εφετεία αφορά φορολογικές διαφορές για ποσά άνω των 150.000 ευρώ και γίνεται βάσει του νόμου 3900/2010, με τον οποίο τη δικαιοδοσία για τις μεγάλες φορολογικές υποθέσεις πέρασε στα Διοικητικά Εφετεία.

Ο υπουργός διαβεβαιώνει ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε έως το τέλος Ιουλίου 2013, να προσδιορισθούν οι 138.720 εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις.

Όπως συγκεκριμένα αναφέρεται στο έγγραφο που διαβίβασε στη Βουλή ο υπουργός, την 20/07/2011 εκκρεμούσαν στα Διοικητικά Πρωτοδικεία και Εφετεία συνολικά 165.452 υποθέσεις, εκ των οποίων οι 138.720 δεν έχουν ακόμη προσδιορισθεί για να δικαστούν. Σε προσεχείς δικασίμους έχουν προσδιοριστεί για να δικαστούν 18.352 υποθέσεις, ενώ επί 8.380 υποθέσεων αναμένεται η έκδοση των αποφάσεων των δικαστών.

Ως εκ τούτου, προσθέτει, «έως το τέλος Δεκεμβρίου 2011, αναμένεται να έχουν εκδικασθεί περί τις 27.000 υποθέσεις. Υπό το πρίσμα αυτό, αναμένεται να επιτευχθεί ο στόχος της εκκαθάρισης του 15% έως το τέλος του 2011 επί των 165.000 υποθέσεων, που είναι 24.800 υποθέσεις».

Ο υπουργός αναφέρεται στο νόμο 3900/2010 με τον οποίο νομοθετήθηκαν μέτρα ιδιαίτερης επιτάχυνσης της εκδίκασης των φορολογικών διαφορών και επισημαίνει ότι το Διοικητικό Εφετείο έχει δικαιοδοσία στις «μεγάλες» φορολογικές διαφορές (κριτήριο τα 150.000 ευρώ) και ήδη στο πλαίσιο των διατάξεων αυτών εκκαθαρίζονται τα αρχεία των Διοικητικών Πρωτοδικείων ώστε να διαβιβαστούν στα Διοικητικά Εφετεία οι εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις ποσού άνω των 150.00 ευρώ, που εκδικάζουν σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.

Όπως μάλιστα ενδεικτικά αναφέρει ο κ. Παπαϊωάννου, από τα Διοικητικά Πρωτοδικεία Αθηνών και Πειραιώς έχουν εντοπισθεί, έως τον Σεπτέμβριο του 2011, 1.400 και 950 υποθέσεις αντίστοιχα που έχουν χρεωθεί σε τμήματα των εν λόγω δικαστηρίων και με τη σύντομη διαδικασία που προβλέπει ο νέος νόμος διαβιβάσθηκαν στα οικεία Εφετεία.

Ο υπουργός επισημαίνει και τη σύσταση των φορολογικών τμημάτων στα διοικητικά δικαστήρια, για την εκδίκαση διαφορών που προκύπτουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας για τους φόρους, τους δασμούς, τις εισφορές, τα τέλη και τα συναφή δικαιώματα του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των λοιπών ΝΠΔΔ.

Όπως ειδικότερα ενημερώνει, έως σήμερα έχουν συσταθεί εννέα φορολογικά τμήματα στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, ένα στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, έξι στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, δύο στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά, δύο στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, και από ένα φορολογικό τμήμα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πάτρας, Λάρισας και Κρήτης.

Επειδή υπάρχουν μεγάλα κενά στις οργανικές θέσεις των Διοικητικών Πρωτοδικείων, πάντως, όπως αναφέρει ο υπουργός Δικαιοσύνης, «η Γενική Επιτροπεία Διοικητικών Δικαστηρίων της Επικράτειας έχει απευθύνει έγγραφο προς τις Διοικήσεις των Εφετείων της Επικράτειας προκειμένου να λάβουν τα αναγκαία μέτρα συστήνοντας ανά Εφετείο και Πρωτοδικείο επιτροπή εργασίας και εφαρμόζοντας συγκεκριμένο σχέδιο εργασίας για την εκκαθάριση των φορολογικών και τελωνειακών υποθέσεων.»

» Επίσης παρακαλούνται οι προϊστάμενοι των δικαστηρίων να επιληφθούν ώστε οι δικαστές της περιφέρειας τους να περαιώσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα τις εκκρεμείς εις χείρας τους φορολογικές - τελωνειακές υποθέσεις τηρώντας ενήμερη σχετικά τη Γενική Επιτροπεία.»

Νέες ρυθμίσεις

Η σύσταση των φορολογικών τμημάτων δεν αρκεί από μόνη της για να λύσει το πρόβλημα, αναφέρει, εξάλλου, ο κ. Παπαϊωάννου, σημειώνει όμως ότι θα βοηθήσει η εξειδίκευση δικαστών στα φορολογικά ζητήματα.

Ο υπουργός ενημερώνει επιπλέον ότι στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης, για τη «Δίκαιη Δίκη και την αντιμετώπιση των φαινομένων αρνησιδικίας» έχουν προβλεφθεί ειδικές διατάξεις σε σχέση με τις φορολογικές δίκες.

Ειδικότερα, επιχειρείται η αύξηση της καθ' ύλην αρμοδιότητας των δικαστηρίων με μονομελή σύνθεση, τόσο σε επίπεδο πρωτοδικείων όσο και σε επίπεδο εφετείων, προκειμένου να επιταχυνθεί η εκδίκαση των υποθέσεων, ιδίως δε των εκκρεμών ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων με αντικείμενο οικονομικού ενδιαφέροντος.

Ο κ. Παπαϊωάννου κάνει γνωστό ότι «προωθείται η διαδικασία της πρότυπης δίκης για υποθέσεις μαζικού χαρακτήρα ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να παραχθεί νομολογία του ανώτατου διοικητικού δικαστηρίου - κατευθυντήρια για τις εκκρεμείς υποθέσεις, με σκοπό την εκκαθάριση αυτών και την εμπέδωση της ασφάλειας δικαίου».

«Καθοριστικό ρόλο θα έχει», προσθέτει ο υπουργός, «ο εντοπισμός και η ομαδοποίηση των όμοιων φορολογικών υποθέσεων από τους διευθύνοντες τα δικαστήρια, όπως προσφυγές για την έκτακτη εισφορά, για τη φορολόγηση διαφόρων επιδομάτων, όπως των πανεπιστημιακών και των τελωνειακών υπαλλήλων, υποθέσεις στις οποίες ανέκυψε το ζήτημα της αρμοδιότητας των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων ως προς την έκδοση των σχετικών καταλογιστικών πράξεων».