Την πλήρη κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας 575 εκατ. ευρώ με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, ανακοίνωσε η Geniki Bank, την Πέμπτη.

Ειδικότερα οι παλαιοί μέτοχοι άσκησαν το δικαίωμα προτίμησης από τις 14/12/2011 έως και τις 28/12/2011 με την καταβολή συνολικού ποσού 508.660.249,20 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 1.271.650.623 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό κάλυψης 88,45%.

Με την από 28/12/2011 απόφαση του ΔΣ της Τράπεζας οι 166.093.950 αδιάθετες μετοχές διατέθηκαν στην Societe Generale.

Το τελικό ποσοστό κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε 100% και το συνολικό αντληθέν ποσό σε 575.097.829,20 ευρώ.


in.gr