Εξώδικη διαμαρτυρία προς την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε." απέστειλαν τα μέλη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων στη Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου με φόντο τα ελλιπή μέτρα φύλαξης, ζητώντας από την ΕΤΒΑ να αναλάβει τις ευθύνες της, διαφορετικά δηλώνουν αποφασισμένοι να προβούν σε όποια νόμιμη ενέργεια απαιτηθεί για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και της περιουσίας των εγκατεστημένων επιχειρήσεων.

Όπως αναφέρεται στο εξώδικο

«Από ετών έχετε αναγνωρίσει την ανάγκη φύλαξης της ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου, για την οποία τα μέτρα φύλαξης επιβάλλονται περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη βιομηχανική περιοχή λόγω της ιδιομορφίας που παρουσιάζει. Η ιδιομορφία δε αυτή συνίσταται στο γεγονός ότι από το μέσον αυτής διέρχεται η οδός Α, την οποία ο μέχρι πρόσφατα Δήμος Ν. Αλικαρνασσού Ηρακλείου την ονομάζει οδό Μαυσώλου και τη θεωρεί δημοτική οδό και κατά συνέπεια κοινόχρηστη, με αποτέλεσμα να διέρχεται από αυτή ανεμπόδιστα όποιος το επιθυμεί. Για δε την άρση της αμφισβήτησης αυτής ουδέν έχετε πράξει μέχρι σήμερα παρά τις προς τούτο οχλήσεις μας»…

»Το έργο δε της φύλαξης της ΒΙΠΕΗ είχε ανατεθεί με συμβάσεις που εσείς συνομολογήσατε σε ιδιωτικές εταιρείες και ύστερα από συνεργασία και διαβούλευση με το Σύνδεσμό μας.
Επειδή η τελευταία σύμβαση για τη φύλαξη της ΒΙΠΕΗ έληγε την 31η-12-2011 με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 28137/16-12-2011 έγγραφό σας με θέμα "Οικονομική προσφορά για την τοποθέτηση ιδιωτικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών φύλαξης στη ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου", με αποδέκτες ιδιωτικούς φορείς φύλαξης, τους καλούσατε για την υποβολή οικονομικών προσφορών προς σύναψη σχετικής σύμβασης διετούς διάρκειας, αναγνωρίζοντας με τον τρόπο αυτό την ανάγκη λήψης μέτρων για τη φύλαξη της ΒΙΠΕΗ.

Παρά ταύτα σε πρόσφατη επικοινωνία μας δηλώσατε ότι δεν υπάρχει από μέρους σας πρόθεση για την κατάρτιση και υπογραφή σύμβασης για τη φύλαξη της ΒΙΠΕΗ και με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2859/20-12-2011 έγγραφό σας καλείτε την VOX SECURITY, στην οποία είχε ανατεθεί το έργο της φύλαξης με την από 1-10-2011 σύμβαση, να μη προσφέρει υπηρεσίες φύλαξης μετά την 31η-12-2011».

ενώ καταλήγοντας τα μέλη του συνδέσμου επιχειρήσεων της ΒΙ.ΠΕ αναφέρουν

«αν πάψει η φύλαξη της ΒΙΠΕΗ, θα είναι στην κυριολεξία ένα "ξέφραγο αμπέλι", κέντρο διερχομένων, χώρος στάθμευσης όλων των συρόμενων (νταλίκες), χώρος διακίνησης ναρκωτικών, χώρος εκπαίδευσης των υποψήφιων οδηγών και χώρος εναπόθεσης μπάζων», εκφράζοντας έντονα τη διαμαρτυρία τους ζητούν από την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε., όπως τονίζουν στην εξώδικη διαμαρτυρία: «Να αναλάβετε τις ευθύνες σας και να λάβετε άμεσα μέτρα για τη φύλαξη της ΒΙΠΕΗ, όπως έχετε νομική υποχρέωση, και β) να μας γνωρίσετε εγγράφως και εντός δύο ημερών από την επίδοση της παρούσας τους λόγους για τους οποίους αποφασίσατε τη μη φύλαξη της ΒΙΠΕΗ».