Ο πληθυσμός του Ισραήλ ξεπέρασε στη διάρκεια του 2011 τα 7,8 εκατομμύρια, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Στατιστικής Υπηρεσίας του Ισραήλ.

Συγκεκριμένα ο πληθυσμός του Ισραήλ έφτασε φέτος συνολικά τους 7.836.000 κατοίκους.

Από αυτούς, οι 5.901.000 είναι Εβραίοι (75,3%), 1.610.000 είναι 'Αραβες (20,5%).
'Αλλοι 325.000 δεν είναι ούτε Εβραίοι, ούτε 'Αραβες (4,2%).

Φέτος προσετέθησαν στον πληθυσμό του Ισραήλ κατά την ίδια πηγή 141 χιλιάδες άνθρωποι.
Μετά το 2003 ο ισραηλινός πληθυσμός αυξάνεται ετησίως 1,8%. Όταν το 1948 συστάθηκε το Ισραήλ, εντός του εβραϊκού κράτους παρέμειναν 160 χιλιάδες 'Αραβες.

Από το 1.610.000 'Αραβες, οι 270 χιλιάδες ζουν στην ανατολική Ιερουσαλήμ. Το Ισραήλ από το μέσον 1967 και μετά, στο τέλος του "πολέμου των Έξι ημερών" έχει όλη την Ιερουσαλήμ πρωτεύουσά του, χωρίς όμως την αναγνώριση της διεθνούς κοινότητας.