Καταστροφικές χαρακτηρίζει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ανωνύμων Τεχνικών Εταιριών (ΣΑΤΕ) τις συνέπειες στον κατασκευαστικό κλάδο, λόγω της παύσης πληρωμών του Δημοσίου, καθώς το συνολικό ποσό των οφειλών προς τις κατασκευαστικές επιχειρήσεις εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,8 δισ. ευρώ.

Η συνεχιζόμενη καθυστέρηση ή και παύση πληρωμών βεβαιωμένων εργασιών, από την πλευρά του στενού (υπουργεία) και ευρύτερου (ΟΤΑ κ.ά.) δημόσιου τομέα, η οποία έχει υπερβεί χρονικώς και σε έκταση κάθε προηγούμενο, είναι βέβαιο, κατά τον ΣΑΤΕ ότι θα οδηγήσει άμεσα:

- Στην πτώχευση υγιών τεχνικών εταιρειών,

- στη διακοπή σοβαρών έργων υποδομής, ακόμη και σε προγράμματα που υπάρχει ανάγκη αύξησης της απορροφητικότητας (ΕΣΠΑ),

- στη διάχυση των οικονομικών προβλημάτων σε σωρεία συνεργαζόμενων επιχειρήσεων προμηθευτών-υπεργολάβων και

- στην απώλεια θέσεων εργασίας.

Αυτά, μεταξύ άλλων, επισημαίνει ο ΣΑΤΕ, με έγγραφο του προς τον υπουργό Ανάπτυξης, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, «ως αρμόδιο για την επιβίωση των παραγωγικών επιχειρήσεων», αλλά και στους υπουργούς Οικονομικών και Υποδομών, Γ.Παπακωνσταντίνου και Δ.Ρέππα, αντίστοιχα.

Όπως υπογραμμίζει ο ΣΑΤΕ, σχεδόν ένας στους τέσσερις άλλοτε εργαζόμενους στον κλάδο βρίσκεται στην ανεργία και οι οι περισσότεροι απ' αυτούς είναι μακροχρόνια άνεργοι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, μεταξύ του τρίτου τριμήνου 2008 και του τρίτου τριμήνου 2010, χάθηκαν 79.400 θέσεις εργασίας ή το 20% των συνολικών θέσεων στον κλάδο.

«Πολλαπλάσιες είναι οι επιπτώσεις σε ολόκληρη την αγορά, καθώς τα ποσά, που δεν καταβάλλει το δημόσιο, έχουν μετατραπεί σε χρέη προς χιλιάδες βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις, οι οποίες συνεργάζονται άμεσα ή έμμεσα με τον κατασκευαστικό κλάδο, καθώς και χρέη προς τις τράπεζες», τονίζει ο Σύνδεσμος.

«Δυστυχώς, παρά τα αλλεπάλληλα έγγραφά μας και τη δημοσιότητα, την οποία έχει προσλάβει το θέμα, η κατάσταση όχι μόνο δεν βελτιώνεται, αλλά, αντιθέτως, τους τελευταίους μήνες έχει οξυνθεί», προσθέτει.

Σύμφωνα με τον ΣΑΤΕ, η κατάσταση έχει επιδεινωθεί:

- «Με την άρνηση εφαρμογής, έστω της δυνατότητας συμψηφισμού των απαιτήσεων με οφειλές προς το δημόσιο. Έτσι, για παράδειγμα, οι επιχειρήσεις καλούνται να καταβάλουν ΦΠΑ, ο οποίος δεν έχει εισπραχθεί και αφορά τιμολόγια που έχουν εκδοθεί σύννομα. Μάλιστα, οι κατασκευαστικές εταιρείες, σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους, απειλούνται και με σκληρές ποινικές διώξεις (προσωποκράτηση κ.λπ.)»

- »Με τη "βιομηχανία" ανακοπών, με επίκληση προσχηματικών λόγων, την οποία έχει συστηματικά πλέον υιοθετήσει το Δημόσιο, επιχειρεί, επί της ουσίας, να αποφύγει την πληρωμή των υποχρεώσεών του, για τις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες έχουν ήδη επιδικασθεί σε βάρος του τελεσίδικες και εκτελεστές αποφάσεις ελληνικών δικαστηρίων.

«Και όλα αυτά», καταλήγει ο ΣΑΤΕ, παρά τη σαφή οδηγία της ΕΕ για πληρωμή των οφειλών του Δημοσίου εντός 90 ημερών.

ΑΠΕ-ΜΠΕ