Κατά 3,7% υποχώρησαν οι τιμές των διαμερισμάτων το 2009 και κατά 4,0% το 2010, με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα και έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ).

Όπως εξηγεί η ΤτΕ, η επιφυλακτική στάση των νοικοκυριών όσον αφορά την αγορά κατοικίας είναι αποτέλεσμα της αυξημένης αβεβαιότητας κυρίως για την απασχόληση και τα μελλοντικά τους εισοδήματα, αλλά και σε σχέση με τις γενικότερες προοπτικές της οικονομίας και την αντιμετώπιση των δημοσιονομικών προβλημάτων της χώρας.

Αναλυτικότερα, η μείωση των τιμών το τελευταίο τρίμηνο του 2010 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009 ήταν 8,1% για τα νέα διαμερίσματα, δηλ. ηλικίας έως 5 ετών και 4,0% για τα παλαιά, δηλ. ηλικίας άνω των 5 ετών.

Για το σύνολο του 2010, η μείωση των τιμών σε σχέση με το 2009 ήταν ελαφρώς μεγαλύτερη για τα νέα (-4,4%) από ό,τι για τα παλαιά διαμερίσματα (-3,8%), Η σχετικά μεγαλύτερη «ανθεκτικότητα» των τιμών των νεόδμητων διαμερισμάτων φαίνεται να περιορίζεται από το β΄ τρίμηνο του 2010.

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή εκτιμάται ότι οι τιμές των διαμερισμάτων το δ΄ τρίμηνο του 2010 ήταν μειωμένες σε σύγκριση με το δ΄ τρίμηνο του 2009 κατά 5,1% στην Αθήνα, 9,0% στη Θεσσαλονίκη, 6,1% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 4,9% στις λοιπές περιοχές της χώρας.