Βαθύτερα το χέρι στην τσέπη θα κληθούν να βάλουν το νέο έτος οι περίπου 560.000 ασφαλισμένοι του ΟΓΑ. Ο λόγος η «μετάταξη» από 1/1/2012 σε νέες, υψηλότερες ασφαλιστικές κατηγορίες σε εφαρμογή του Μνημονίου και του ασφαλιστικού νόμου, κάτι που συνεπάγεται και «αυτόματες» αυξήσεις στις εισφορές.

Αναλόγως της κατηγορίας, η πρόσθετη επιβάρυνση για τους ασφαλισμένους του Οργανισμού είναι (σε ποσοστό) από 19,60% έως και 22,91% ή 122,88 έως 179,16 ευρώ σε ετήσια βάση.

Η σχετική απόφαση προβλέπει ότι το 2012 όσοι ασφαλισμένοι έχουν κλείσει 5 χρόνια στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία μετατάσσονται υποχρεωτικά στη δεύτερη ασφαλιστική κατηγορία. Και όσοι έχουν κλείσει τρία χρόνια μετατάσσονται υποχρεωτικά από τη δεύτερη στην τρίτη και από την τρίτη στην τέταρτη κατηγορία.

Στο στόχο του ΟΓΑ είναι να μείνουν τελικά 3 ασφαλιστικές κατηγορίες από 7 που είναι τώρα. Αυτό στην πράξη σημαίνει υπερδιπλασιασμό των ασφαλιστικών εισφορών των αγροτοκτηνοτρόφων που βρίσκονται στις χαμηλές ασφαλιστικές κατηγορίες.

Η σχετική απόφαση του διοικητή του ΟΓΑ, Π. Πέτρουλα, προβλέπει για το 2012 την υποχρεωτική αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας:

-Από την 1η στη 2η για 519.733 ασφαλισμένους οι οποίοι θα καταβάλλουν σε ετήσια βάση 659,22 ευρώ αντί των 536,34 ευρώ έως φέτος (επιπλέον 122,88 ευρώ, αύξηση 22,91%).

-Από τη 2η στην 3η για 21.038 ασφαλισμένους με νέα ετήσια εισφορά 788,46 ευρώ αντί των 659,22 ευρώ (+129,29 ευρώ, αύξηση 19,60%).

-Από την 3η στην 4η για 18.298 ασφαλισμένους που θα καταβάλλουν 967,62 ευρώ, αντί 788,46 ευρώ το χρόνο (+179,16 ευρώ, αύξηση 22,73%).

Μετά την ανακατάταξη -που θα γίνει αυτόματα από τον ΟΓΑ- υπολογίζεται ότι το 75% των ασφαλισμένων (συνολικά 524.566 σε σύνολο 701.707) θα βρεθούν από την 1/1/2012 στη 2η ασφαλιστική κατηγορία, 30.987 θα καταταγούν στην 3η και 35.988 ασφαλισμένοι στην 4η.

Στην 5η κατηγορία θα παραμείνουν 12.997 (το 1,88% του συνολικού αριθμού των ασφαλισμένων), στην 6η 3.241 και στην 7η και τελευταία 39.367 (το 5,61% που ασφαλίζεται στην υψηλότερη κατηγορία).

Από την αλλαγή αυτή ο ΟΓΑ υπολογίζει ότι θα έχει αυξημένα έως 18% έσοδα το 2012.