Αποφάσεις για την χορήγηση στους Δήμους ολόκληρης της χώρας, περίπου 227.000.000 ευρώ υπεγράφησαν απο την κυβέρνηση.

Όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης κ.Γ.Κουράκης, πρόκειται για :

1. Την τέταρτη κατανομή της «ΣΑΤΑ», ύψους 116.205.100€

Απο το ποσό αυτό στην Κρήτη αναλογούν 7.310.819 ευρώ τα οποία κατανέμονται ανα Νομό ως εξής :

Ηράκλειο: 2.935.745 ευρώ
Λασίθι: 1.183.745 ευρώ
Ρέθυμνο: 1.360.819 ευρώ
Χανιά: 1.830.510 ευρώ

2. Την δεύτερη κατανομή της «ΣΑΤΑ 2012», για επισκευή και συντήρηση Σχολικών Κτιρίων, ύψους 10.794.000€

Απο το ποσό αυτό, στην Κρήτη αναλογούν 722.280 ευρώ τα οποία ανα Νομό κατανέμονται ως εξής :

Ηράκλειο: 353.010 ευρώ
Λασίθι: 85.100 ευρώ
Ρέθυμνο: 101.210 ευρώ
Χανιά: 182.960 ευρώ

3. Το ποσό των 100.000.000€  για αποπληρωμή έργων του προγράμματος ¨ΘΗΣΕΑΣ¨.