Νέα μείωση κατά 8,1% και 10,8% κατέγραψε ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών και ο Δείκτης Όγκου αντίστοιχα, στο λιανικό εμπόριο τον Οκτώβριο του 2011 σε σύγκριση με το δείκτη του Οκτωβρίου 2010, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Πιο συγκεκριμένα, η αρνητική εξέλιξη του Δείκτη Κύκλου Εργασιών επηρεάστηκε από την πτώση κατά 16,9% που σημείωσαν τα καταστήματα «Επίπλων- Ηλεκτρικών Ειδών- Οικιακού Εξοπλισμού», «Βιβλίων- χαρτικών και Λοιπών ειδών» κατά 14,1% και τα φαρμακευτικά καλλυντικά κατά 1,4%.

Εξαίρεση αποτέλεσαν τα μεγάλα καταστήματα τροφίμων τα οποία σημείωσαν άνοδο 1,6%. Σε επίπεδο Όγκου, τα καταστήματα «Επίπλων- Ηλεκτρικών Ειδών- Οικιακού Εξοπλισμού», παρουσίασαν τη μεγαλύτερη πτώση που άγγιξε το 14,9%, όπως και αυτά των «Βιβλίων- χαρτικών και Λοιπών ειδών» κατά 12,8%. Τα Φαρμακευτικά – Καλλυντικά και τα μεγάλα καταστήματα τροφίμων, σημείωσαν οριακή μείωση 0,4%.


protothema.gr