Στην ενίσχυση των ταμειακών ροών και την μείωση του καθαρού δανεισμού του ΟΤΕ θα κατευθυνθούν τα έσοδα της τάξης των 397 εκατομμυρίων ευρώ που θα αποκομίσει ο Οργανισμός από την πώληση της Telecom Serbia, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του πρώτου τριμήνου.

Για την πώληση του ποσοστού 20% που κατείχε, από το 1997, στην Telecom Serbia ο ΟΤΕ θα λάβει από την σερβική κυβέρνηση 380 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στο ποσό αυτό θα πρέπει να προστεθούν και 17 εκατομμυρίων ευρώ τα οποία αντιστοιχούν στο μέρισμα της χρήσης του 2011, σύμφωνα με το protothema.gr.

Τα έσοδα της πώλησης θα χρησιμοποιηθούν, όπως έχει ανακοινωθεί από την εταιρεία, για την μείωση του καθαρού δανεισμού του ΟΤΕ καθώς από την πλευρά της μητρικής Deutsche Telekom έχει δοθεί το «σήμα» ότι η κάθε θυγατρική θα πρέπει να τα βγάλει περά με τις δικές της δυνάμεις.

Για την χρονιά που μόλις ξεκίνησε τα δάνεια του ΟΤΕ που λήγουν ανέρχονται σε 760 εκατομμύρια ευρώ, το 2013 πρόκειται να λήξουν δάνεια 2,1 δισ. ευρώ, ενώ το 2014 θα λήξουν δάνεια ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ. Ο δανεισμός αυτός δεν θεωρείται υψηλός ωστόσο η εξυπηρέτηση του χρέους των επιχειρήσεων έχει πλέον καταστεί δύσκολη εξαιτίας της κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα.