Ο καθορισμός των πάσης φύσεως δημοτικών τελών και φόρων για το 2012, θα είναι το βασικό θέμα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 10/1 στις 4 το απόγευμα.

Αναλυτικά, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου είναι τα εξής :

1) Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων
2) Καθορισμός ανταποδοτικών τελών
3) Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων δημοτικών κοιμητηρίων
4) Καθορισμός τελών διαφήμισης
5) Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων κοινόχρηστων χώρων
6) Καθορισμός συντελεστών μισθωμάτων αιγιαλού
7) Καθορισμός τέλους και προστίμου στάθμευσης σε χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης
8) Καθορισμός ειδικού τέλους λαϊκών αγορών πρόσθετης καθαριότητας
9) Καθορισμός συντελεστών φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων
10) Καθορισμός τέλους ακίνητης περιουσίας
11) Καθορισμός δικαιώματος εμπορίας ποσίμων υδάτων
12) Καθορισμός δικαιώματος βοσκής
13) Καθορισμός τέλους άσκησης στάσιμου εμπορίου
14) Κανονισμός λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων
15) Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων
16) Ορισμός επιτροπών διενέργειας – αξιολόγησης διαγωνισμών και απευθείας αναθέσεων ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2012
17) Ορισμός επιτροπών παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ
18) Αποζημίωση Ζερβουδάκη Ελένης και Γεωργακάκη Ιωάννη, λόγω πρόκλησης υλικών ζημιών οχήματος ιδιοκτησίας τους στη Λεωφόρο Καζαντζάκη του Δήμου Χανίων (περιοχή πρώην Θερίσου)
19) Συμβιβαστική προσκύρωση (Τζανακάκη Στυλιανού)
20) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οικισμού Παναγιάς του Δήμου Κεραμειών» Δήμου Χανίων (πρώην Δήμου Κεραμειών)
21) Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του ΔΟΚΟΙΠΠ