Συζήτηση για πιθανές μετατροπές επί της προμελέτης του έργου επέκτασης του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου καθώς και οι απαραίτητες ενέργειες για την επίσπευση των εργασιών, πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή παρουσία Διοικητικών και άλλων υπηρεσιακών παραγόντων.

Το περιεχόμενο της εγκεκριμένης μελέτης

Στην εγκεκριμένη Ρυθμιστική Μελέτη του Βενιζέλειου Νοσοκομείου προβλέπεται η κατασκευή Νέων Πτερύγων συνολικής επιφάνειας 6.312.76 τ.μ. συμπεριλαμβανομένου του υπογείου και των ημιυπαίθριων χώρων, καθώς και 383,67 τ.μ. συνδετήριας γέφυρας. Το κτήριο θα στεγάσει κλινικά τμήματα, διοίκηση, διοικητική και τεχνική υπηρεσία, νεκροτομείο και βοηθητικούς χώρους.

Αναγκαιότητα του έργου

Σύμφωνα και με την έκθεση της Δ/ντριας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Βενιζέλειου Νοσοκομείου, κ. Χρυσούλας Πουλινάκη, το έργο είναι απολύτως απαραίτητο για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του νοσοκομείου, που παρουσιάζει σοβαρότατα προβλήματα στη λειτουργία των κλινικών τμημάτων του, λόγω των ανεπαρκών υποδομών. Το κτήριο που στεγάζει τη Διοικητική υπηρεσία του νοσοκομείου παρουσιάζει προβλήματα στατικής επάρκειας, ενώ οι θάλαμοι των κλινικών είναι 8κλινοι ή 10κλινοι χωρίς WC. Οποιαδήποτε καθυστέρηση της κατασκευής των νέων πτερύγων θα δημιουργήσει επιπλέον καθυστέρηση στην ανακαίνιση του παλαιού κτηρίου με σοβαρότατες συνέπειες στην ασφάλεια ασθενών και προσωπικού.

Το πλαίσιο της επέκτασης

Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί συνέχεια των έργων ανάπτυξης του νοσοκομείου τα οποία έχουν κατασκευασθεί με συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (επέκταση Α-Β-Ε από Β ΚΠΣ, Νέα χειρουργεία, ΤΕΠ, Απεικόνιση, Εκσυγχρονισμός Ηλεκτρομηχανολογικών από Γ ΚΠΣ).

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι με την ολοκλήρωση του έργου κατασκευής των νέων πτερύγων παρέχεται η δυνατότητα ανακαίνισης του Ιστορικού Κεντρικού κτηρίου του Βενιζέλειου νοσοκομείου που λειτουργεί με βαρύτατες χρήσεις από το 1955.

Δαπάνη που έχει εγκριθεί και χρονοδιάγραμμα για την τελική μελέτη

Για το έργο έχει προεγκριθεί ήδη αρχική δαπάνη 9.000.000 ευρώ μέσω του ΕΣΠΑ, ενώ η ανάδοχος κοινοπραξία έχει δεσμευθεί για την ταχύτερη δυνατόν παράδοση της μελέτης (εντός 6 μηνών), προκειμένου να καταστεί δυνατή η προκήρυξη του έργου εντός του έτους.

Η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 9 το πρωΐ την Παρασκευή έγινε παρουσία του Διοικητή της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης, κ. Μάνου Φραγκιαδουλάκη, του Διοικητή του νοσοκομείου κ. Νίκου Κυδωνάκη, της Δ/ντριας Τεχνικής Υπηρεσίας του Βενιζέλειου κ. Χρυσούλας Πουλινάκη και άλλων υπηρεσιακών παραγόντων