Βελτίωση των επιχειρηματικών συνθηκών στην Ευρωζώνη καταδεικνύουν τα στοιχεία για το Δείκτη Υπευθύνων Προμηθειών (PMI) που δόθηκαν σήμερα Τετάρτη στη δημοσιότητα.
 
Ο συνολικός ΡΜΙ που αποτυπώνει τις δραστηριότητες στον ευρύτερο ιδιωτικό τομέα της Ευρωζώνης, ανήλθε τον Δεκέμβριο στις 48,3 μονάδες έναντι 47 μονάδων τον Νοέμβριο. Η αρχική εκτίμηση τοποθετούσε το δείκτη Δεκεμβρίου στις 47,9 μονάδες. Σημειώνεται πως οι 50 μονάδες είναι το όριο μεταξύ της επέκτασης και της συρρίκνωσης της οικονομίας.

Σύμφωνα με την εταιρεία Markit που διεξάγει την έρευνα, ο δείκτης ΡΜΙ στον κλάδο των υπηρεσιών διαμορφώθηκε το Δεκέμβριο στο 48,8, έναντι αρχικής εκτίμησης στο 48,4. Τον προηγούμενο μήνα βρισκόταν σε χαμηλότερα επίπεδα, στο 47,5.

Οι αναλυτές της Markit επισημαίνουν ότι οι ευρωπαϊκοί δείκτες ΡΜΙ παραμένουν κάτω από το όριο του 50 που αντιστοιχεί σε συρρίκνωση δραστηριοτήτων και τονίζουν πως αυτή η ανάκαμψη του Δεκεμβρίου δεν αλλάζει τις προβλέψεις για ύφεση της ευρωζώνης κατά τους πρώτους μήνες του 2012.