Η πρώτη εφαρμογή του Νόμου για την «εργασιακή εφεδρεία» στον Δήμο Χανίων είναι γεγονός.

Συγκεκριμένα, από την 1η Ιανουαρίου τέθηκε στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας ένας τακτικός υπάλληλος στον τομέα της καθαριότητας με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Όπως αναγράφεται στην σχετική απόφαση του Δήμου Χανίων, ο εν λόγω εργάτης καθαριότητας θεμελιώνει δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης μέχρι τα τέλη του 2013 και έτσι τίθεται σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας για χρονικό διάστημα έως 24 μήνες, δηλαδή μέχρι να συνταξιοδοτηθεί.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με τον σχετικό Νόμο, όσοι μπαίνουν σε εργασιακή εφεδρεία θα αμείβονται με το 60% του μισθού τους και έως 24 μήνες.