Με ιδιαίτερη επιτυχία προχωράει ο σχεδιασμός αξιοποίησης της περιουσίας του Δήμου Ηρακλείου, επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του αρμόδιου αντιδημάρχου κ. Βαγγέλη Σισαμάκη.

Συγκεκριμένα με βάση τον σχεδιασμό που είχε γίνει για το έτος 2011, Ολοκληρώνεται :

1. Η Αποπεράτωση καταγραφής της ακίνητης περιουσίας των Δήμων που συνενώθηκαν με το Δήμο Ηρακλείου, με την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτη. Έτσι εντάσσονται και τα ακίνητα αυτά στον ευρύτερο σχεδιασμό αξιοποίησης της ακίνητης δημοτικής περιουσίας.

2. Με επιτυχία η μεταστέγαση υπηρεσιών του Δήμου (όπως Πολεοδομία, Δημοτική Αστυνομία , Φιλαρμονική κ.α) σε ιδιόκτητα ακίνητα προκειμένου να γίνει ορθολογικότερη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας και μείωση του λειτουργικού κόστους .

Από την συγκεκριμένη δράση ο Δήμος εξοικονόμησε το ποσό των 360.000 € σε ετήσια βάση, ποσό που υπερβαίνει τον στόχο που είχε τεθεί.

Για το έτος 2012 προγραμματίζεται :

1. Μείωση του λειτουργικού κόστους από την περαιτέρω αξιοποίηση της ιδιόκτητης ακίνητης περιουσίας του Δήμου.

2. Εξοικονόμηση πόρων με την εκμίσθωση ή πώληση ακινήτων, μέσω δημοπρασίας. Οι πόροι που θα εξοικονομηθούν θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την παραγωγή σημαντικού δημοτικού έργου.

3. Χρήση δημοτικών ακινήτων για αξιοποίηση κοινωφελών και πολιτιστικών δράσεων.

Στόχο μας, αναφέρει ο κ.Σισσαμάκης,  αποτελεί ο σωστός σχεδιασμός και προγραμματισμός αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας, εν μέσω μάλιστα της οικονομικής κρίσης, που θα δημιουργήσει έναν ενεργό μοχλό ανάπτυξης του Δήμου μας, προς όφελος του συνόλου των πολιτών μας.