Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αύξησε κατά περισσότερο από 50% το 2011 το συνολικό ποσό που δάνεισε στα κράτη-μέλη του, σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα από το ίδρυμα.

Στις 30 Δεκεμβρίου, το σύνολο των δανείων που συνήψε το ΔΝΤ με τα κράτη μέλη του ανήλθε σε 142,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Υπολογιζόμενη σε λογιστικές μονάδες του Ταμείου, τα Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα (ΕΤΔ), η αύξηση είναι της τάξης του 53%.

Αυτό το σύνολο συνεχώς αυξάνεται: το 2007 ήταν κάτω από τα 15 δισ. δολάρια, το 2008 αυξήθηκε κατά 119%, το 2009 κατά 96%, και το 2010 κατά 43%.

Το ΔΝΤ έχει σήμερα συνάψει συμφωνίες δανεισμού προς 52 κράτη-μέλη, περισσότερα από το ένα τέταρτο του συνόλου.


zougla.gr