Σε «αγώνα δρόμου» προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να αυξηθούν οι ρυθμοί απορρόφησης των πιστώσεων μέσω των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ πρέπει να αποδυθεί η Περιφέρεια Κρήτης, καθώς – μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου – τα στοιχεία την έφερναν στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των Περιφερειών της χώρας.

Συγκεκριμένα η Περιφέρεια Κρήτης είχε συμβασιοποίησει το 56,8% του συνολικού προγράμματος και είχε εξοφλήσει το 21,6%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της 30ης Νοεμβρίου 2011, που έχει στη διάθεση της η aftodioikisi.gr, η κατάταξη των 13 περιφερειών είχε ως εξής :

1) Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγίου εμφανίζεται να έχει συμβασιοποιημένα έργα ύψους 413,8 εκατ. ευρώ έναντι των 273,7 εκατ. ευρώ στα οποία ανέρχεται το συνολικό πρόγραμμα (ποσοστό 151,1%). Παράλληλα η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εμφανίζει και υψηλό ποσοστό (67,8%ή 185,8 από τα συνολικά 413,8 εκατ. ευρώ) έργων που έχουν αποπληρωθεί.

2) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είχε υψηλά ποσοστά τόσο στα συμβασιοποιημένα (99,7%) όσο και στα αποπληρωμένα (53,5%) έργα ,καθώς από το συνολικό πρόγραμμα των 514,5 εκατ. ευρώ έχει ήδη υπογράψει συμβάσεις ύψους 513,2 εκατ. ευρώ και έχει προχωρήσει σε πληρωμές ύψους 275,7 εκατ. ευρώ.

Βέβαια οι δύο αυτές Περιφέρειες είχαν τους μικρότερους προυπολογισμούς και δεν έχουν επιλέξιμα τα «δύσκολα» έργα στον τομέα των υποδομών.

3) Η Περιφέρεια Ηπείρου βρίσκεται στο 80% του συνολικού προγράμματος (290,8 από τα 363,1 εκατ. ευρώ) όσον αφορά τις συμβάσεις και στο 38,4% (139,5 από 363,1 εκατ. ευρώ) όσον αφορά τις αποπληρωμές των έργων.

4) Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει συμβασιοποιήσει το 76,4% του συνολικού προγράμματος (1577,1 από τα 2062,5 εκατ. ευρώ) και έχει αποπληρώσει το 31,5% (650 από τα 2062,5 εκατ. ευρώ).

5) Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων έχει προχωρήσει στη συμβασιοποίηση του 58,9% του συνολικού προγράμματος (165,5 από τα 280,6 εκατ. ευρώ) και στην αποπληρωμή του 31,9% (89,6 από τα 280,6 εκατ. ευρώ).

6) Η Περιφέρεια Θεσσαλίας βρίσκεται στο 67,6% του συνολικού προγράμματος (330 από τα 487,9 εκατ. ευρώ) αναφορικά με τις συμβάσεις και στο 26,3% (128,6 από τα 487,9 εκατ. ευρώ) αναφορικά με τις πληρωμές.

7) Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχει προχωρήσει σε συμβάσεις στο 48,6% των έργων (236,49 από 486,4 εκατ. ευρώ) και σε αποπληρωμές στο 29,6% (144,2 από 486,4 εκατ. ευρώ).

8) Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης βρίσκεται στο 58,4% του συνολικού προγράμματος (332,3 από 553,3 εκατ. ευρώ) αναφορικά με τις συμβάσεις και στο 24,6% (136,5 από 553,3 εκατ. ευρώ) αναφορικά με τις αποπληρωμές.

9) Η Περιφέρεια Αττικής έχει συμβασιοποιήσει το 48,7% του συνολικού προγράμματος (1384,8 από 2839,2 εκατ. ευρώ) και έχει αποπληρώσει το 26,1% (742,1 από 2839,2 εκατ. ευρώ).

10) Η Περιφέρεια Κρήτης έχει συμβασιοποίησει το 56,8% του συνολικού προγράμματος (279,7 από 492,2 εκατ. ευρώ) και έχει εξοφλήσει το 21,6% (106,6 από 492,2 εκατ. ευρώ).

11) Η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει προχωρήσει σε συμβάσεις στο 46,5% του συνολικού προγράμματος (169,1 από 363,4 εκατ. ευρώ) και σε δαπάνες στο 24,8% (90,3 από 363,4 εκατ. ευρώ)

12) Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχει συμβασιοποίησει το 43,8% του συνολικού προγράμματος (155,8 από 355,1 εκατ. ευρώ) και έχει προχωρήσει σε αποπληρωμές στο 18,3% (65,2 από 355,1 εκατ. ευρώ).

13) Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει προχωρήσει σε συμβάσεις στο 35,4% του συνολικού προγράμματος (146,7 από 413,8 εκατ. ευρώ) και σε εξοφλήσεις μόλις στο 14% (58,1 από 413,8 εκατ. ευρώ).

(Με στοιχεία απο aftodioikisi.gr)