Η εκμετάλλευση των αναγκών και της ανέχειας των παραγωγών φαίνεται να αποτελεί τον κύριο στόχο των μεγάλων αγοραστών, επισημαίνει ο Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης, καθώς, με την ηθελημένη η αθέλητη σύμπραξη των τοπικών μεσαζόντων και την απάθεια της ΕΕ, κατεβάζουν συνεχώς τις τιμές φθάνοντας ακόμη και στο 1,85 Ευρώ για τους 0,3 βαθμούς στην Κρήτη, ενώ στην Ισπανία έχουν πέσει ακόμη χαμηλότερα.

Ειδικότερα, οι τιμές για τα έξτρα παρθένα 0,3 βαθμούς, σύμφωνα με το Δελτίο του ΣΕΔΗΚ στις 3 Ιανουαρίου, κυμάνθηκαν στην Κρήτη από 1,85 έως 2,05 ευρώ, στην Πελοπόννησο, από 2,0 έως 2,20 ευρώ, στην Λέσβο 1,90 έως 2,0 ευρώ, ενώ για τα Λαμπάντε 5 βαθμών κυμάνθηκαν από 1,20 έως 1,25 ευρώ.

Την ίδια περίοδο οι τιμές στην Ισπανία κυμάνθηκαν στο 1,85 η μέση, στο 1,68 η ελάχιστη και στο 1,93 η μέγιστη, ενώ στην Ιταλία την προηγούμενη εβδομάδα κυμάνθηκαν από 2,18 στο Lecce μέχρι 4 ευρω στο Trapani.

Με τα δεδομένα αυτά, αν ληφθεί υπόψη η κλιμάκωση των τιμών προς τα κάτω με την αύξηση της οξύτητας που ισχύει στην αγορά, δηλαδή μείωση κατά 3 λεπτά (0,03 ευρω) για κάθε γραμμή αύξησης της οξύτητας, εύκολα συμπεραίνεται ότι η τιμή για τους 0,8 βαθμούς οξύτητας, που αντιστοιχούν στο έξτρα παρθένο φθάνει στα 1,70 ευρώ!

 Δηλαδή έχουμε πτώση κάτω από την τιμή αναφοράς του 1,77 ευρώ που αποτελεί το όριο για έναρξη εφαρμογής της ιδιωτικής αποθεματοποίησης. «Θα το αντιληφθεί όμως αυτό άραγε η ΕΕ ή θα πρέπει να αρχίσουν αγώνες των παραγωγών;» καταλήγει ο ΣΕΔΗΚ.