Εντός του Ιανουαρίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η επιλογή των Γενικών Διευθυντών Οικονομικών Υπηρεσιών των Υπουργείων.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, άμεσα προκηρύσσεται και η διαγωνιστική διαδικασία της γραπτής εξέτασης για την αξιολόγηση των υποψηφίων Γενικών Διευθυντών των λοιπών Γενικών Διευθύνσεων, σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.31/1568/οικ.22633 Υπουργικής Απόφασης από 17/11/2011, όπως αποφασίστηκε σε συνάντηση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δημήτρη Ρέππα και του Υφυπουργού Ντίνου Ρόβλια με τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ Γιώργο Βέη, που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ.

Μετά την υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τις προϋποθέσεις, το ΑΣΕΠ αναλόγως του αριθμού των συμμετεχόντων θα καθορίσει το πρόγραμμα των εξετάσεων και τα εξεταστικά κέντρα. Όπως είναι γνωστό, ο βαθμός της γραπτής εξέτασης θα ληφθεί υπόψη στη διαδικασία επιλογής που θα ακολουθήσει από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙΣΕΠ) και μαζί με τη βαθμολόγηση του υποψηφίου στην προβλεπόμενη συνέντευξη, καθώς και τη μοριοδότηση βάσει των στοιχείων που περιέχονται στην υπηρεσιακή κατάσταση κάθε υπαλλήλου θα αποτελέσει το συνολικό βαθμό του. Με βάση αυτόν το βαθμό θα γίνει η επιλογή των Γενικών Διευθυντών, που στη συνέχεια θα τοποθετηθούν από τους αρμόδιους Υπουργούς ανά Υπουργείο. Η συνέντευξη διενεργείται από Ανεξάρτητες Αρχές και συγκεκριμένα από τέσσερα μέλη του ΑΣΕΠ και ένα μέλος από το Συνήγορο του Πολίτη, παρουσία των συνυποψηφίων και ενός εκπροσώπου της ΑΔΕΔΥ.

Η όλη διαδικασία, εξελίσσεται παράλληλα με την αναδιάρθρωση των Οργανισμών των Υπουργείων και τη θεσμοθέτηση και λειτουργία του επιτελικού κράτους.