Ξεπέρασαν τις 236.700 οι δηλώσεις αυθαιρέτων, που υποβλήθηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΥΠΕΚΑ έως και τη Δευτέρα, 3 Ιανουαρίου 2012, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, που δόθηκαν από το υπουργείο. Τα συνολικά αναμενόμενα έσοδα από τις δηλώσεις αυτές ξεπερνούν το 1,2 δισ. ευρώ, ενώ μέχρι σήμερα έχουν εισπραχθεί από παράβολα και πρόστιμα περίπου 173 εκ.ευρώ

Υπενθυμίζεται ότι ΥΠΕΚΑ έχει ανακοινώσει την παράταση της προθεσμίας της ρύθμισης έως τις 28 Φεβρουαρίου 2011.

Σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση των ημιυπαιθρίων, έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2011 τα συνολικά έσοδα από τα πρόστιμα έφτασαν τα 883 εκ. ευρώ από τις περίπου 689.000 αιτήσεις, που εντάχθηκαν, ενώ από τα παράβολα είναι 193 εκ. ευρώ.

Με τα αποτελέσματα αυτά επετεύχθη ο δημοσιονομικός στόχος που είχε τεθεί για τη συγκεκριμένη ρύθμιση, στο πλαίσιο του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής πολιτικής.

Τα έσοδα από τα πρόστιμα αξιοποιούνται, μέσω του Πράσινου Ταμείου, σε δράσεις για την αποκατάσταση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου και τη χρηματοδότηση αντισταθμιστικών ενεργειών για την ανάπλαση και αναβάθμιση του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος.