Μετά τον υπάλληλο καθαριότητας του Δήμου Χανίων που τέθηκε σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας, μια ακόμη υπάλληλος, του Δημοτικού Γηροκομείου αυτή την φορά, μπαίνει σε εφεδρεία.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την σχετική απόφαση που αναρτήθηκε στην «Διαύγεια», πρόκειται για εργαζόμενη στα μαγειρεία του Γηροκομείου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, η οποία στις 2/1/2013 θεμελιώνει δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης.

Όπως αναγράφεται χαρακτηριστικά στην απόφαση

«Δ ι α π ι σ τ ώ ν ο υ μ ε. Την αυτοδίκαιη θέση σε εργασιακή εφεδρεία της ………..υπαλλήλου του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου με βαθμό Δ΄ ειδικότητας Βοηθών Μαγείρων από 1/1/2012, επειδή πληροί τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για λήψη πλήρους σύνταξης ,έως 2/1/2013 σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 34 του ν.4024/2011(ΦΕΚ 226 Α')» οπότε δικαιούται πλήρη σύνταξη .»

Να σημειωθεί πως η εργαζόμενη υπέβαλλε αίτηση να εξαιρεθεί, επικαλούμενη αναπηρία 67% του συζύγου της, όπως προβλέπει και ο σχετικός Νόμος.

Όμως η αίτηση δεν έγινε αποδεκτή, καθώς, όπως αναφέρεται στην απόφαση στην σχετική εγκύκλιο «ορίζεται μεταξύ άλλων ότι δύναται να εξαιρεθεί υπάλληλος από το μέτρο της εργασιακής εφεδρείας αν ο/η σύζυγος έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67% ,διάταξη την οποία επικαλείται η εν λόγω υπάλληλος στο αίτημα της εξαίρεσης, αν από τα στοιχεία που υποβάλλονται μεταξύ άλλων εμφανίζεται στο ακριβές αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του υπαλλήλου του τρέχοντος οικονομικού έτους ο κωδικός 002 όπου δηλώνεται η αναπηρία ,γεγονός που δεν υφίσταται στην δήλωση της προαναφερόμενης υπαλλήλου οικ. Έτους 2010 που προσκόμισε ,παρά το γεγονός ότι έχει κατατεθεί σαν δικαιολογητικό στην υπηρεσία μας από την υπάλληλο η 145/3-12-2009 γνωμάτευση της Β/θμιας Επιτροπής Χανίων - Ρεθύμνης του Ν.3528/2007 περί αναπηρίας του συζύγου της ….....σε ποσοστό 67%».

Υπενθυμίζεται πως βάση του Νόμου περι εργασιακής εφεδρείας, η υπάλληλος για τους επόμενους 12 μήνες δεν θα εργάζεται και θα αμείβεται με το 60% του μισθού της.

Flashnews